Van links naar rechts; Alfredo Carrot( Lid), Euneke Asaiti (Commisaris Huishoudelijk dienst), Susanna Audrey Pengel (Comm van Materiaal tevens Lid RVA), Farida Sedney (Secretaris), Clyde Ford (Vrz YDU), August Boldewijn (Vrz DU), Anissa Algara Beni( Comm. Districten) , Derrick Boldewijn ( Lid RVA ), Dhiradj Soekhai (Penningmeester) , Ricardo Pollard ( Comm Algemeen ) Hans Breeveld( Directeur DU).

Op vrijdag 9 november vond op het universiteitscomplex de installatie plaats van het nieuwe bestuur van Young Democracy Unit (YDU) plaats. Door middel en van handdruk droeg Derrick Boldewijn BSc het voorzitterschap over aan Clyde Ford.

In zijn toespraak spoorde de Boldewijn de nieuwe bestuursleden aan zich optimaal in te zetten voor het uitdragen van de democratie. Hij bedankte tevens de Democracy Unit (DU) – mede namens zijn vorige bestuursleden – voor het vele dat hij tijdens zijn bestuursperiode geleerd had.

In zijn spreekbeurt benadrukte Clyde Ford de gemotiveerdheid van hem en de overige bestuursleden. In tegenstelling tot het vorig bestuur heeft dit bestuur er voor gekozen vocal points te hebben in de districten.

De directeur van de Democracy Unit, dr. Hans Breeveld hield de aanwezigen de geschiedenis voor van zowel de DU als van Young DU. Hij was verheugd dat deze installatie in de Democracy Month plaatsvond.

De voorzitter van het bestuur van DU, drs. August Boldewijn ging onder andere in op het concept beleidsplan van de DU en vroeg het pas aangestelde bestuur zijn bijdrage te willen leveren ter completering van dit beleidsplan. Daartoe en voor hun oriëntatie kregen de leden uit handen van de directeur van DU een aantal documenten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.