Het Platform voor Politiek Actieve Vrouwen organiseert in het kader van deze internationale dag van de vrouw en als onderdeel van de UMA -week een workshop met als thema: ‘Make it happen now!

8 maart 2015 is de Internationale Dag van de Vrouw en het VN-thema voor deze dag dit jaar is: Empowering Women, Empowering Humanity, Picture IT!

Hoewel vrouwen dagelijks vooruitgang boeken, ook binnen de politieke representatie, is het noodzakelijk dat er wordt stilgestaan bij de successen van vrouwen, de uitdagingen te onderkennen en extra aandacht te besteden aan vrouwen hun rechten en gendergelijkheid, teneinde iedereen te mobiliseren zijn/haar deel te doen.

Het Beijing Platform focust op 12 kritieke gebieden van belang en streeft naar een wereld waar elke vrouw en meisje haar eigen keuzes kan maken, zoals participeren in de politiek, een opleiding volgen, eigen inkomsten verwerven, en wonen in een gemeenschap vrij van geweld en discriminatie.

Met deze workshop wordt een drieledig doel nagestreefd:

. Het verhogen/aanwakkeren van de passie onder vrouwen om te participeren in het maatschappelijk veld

. Het verhogen van de realisatie van vrouwen hun actieve rol in gemeenschapsontwikkeling

. Het ontwikkelen van de vaardigheden om een leidende rol te hebben in de gemeenschap.

Op het programma staan inspirerende en motiverende toespraken van grassroots vrouwen uit de politiek en het maatschappelijk veld.

Er wordt verwacht dat rond de 25-30 vrouwen zullen deelnemen aan deze workshop. Het streven is dat de participerende vrouwen, onder wie ook vroege schoolverlaters, na deze workshop een verhoogd zelfvertrouwen zullen hebben, zich bewuster zullen zijn van hun krachten en talenten en geïnspireerd zullen zijn om ook hun steentje bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap.

De workshop vindt plaats op woensdag 4 maart 2015 van 18.00- 22.00 uur in het Lalla Rookhgebouw.

 

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.