“Wat een krankzinnige en asociale werkwijze van dit ouderwets bedrijf. Wat een manier van omgaan met je medemens, het bedrijfsleven, de burgerij! Is er mogelijk sprake van mentale retardatie? Ik begin mij in alle eerlijkheid af te vragen hoe het staat met de gedachtegang bij deze mensen”, zeggen twee kritische burgers op woedende toon aan GFC Nieuws.

Het duo zegt geen enkel begrip meer te kunnen opbrengen voor de vele stroomstoringen van de EBS. “Talloze uren per jaar zitten wij zonder stroom! Het is te belachelijk voor woorden, anno 2018. En wie geeft de EBS het recht om tij en ontij de stroomleverantie uit te schakelen om zogenaamd werkzaamheden te verrichten? Men doet maar waar men zin in heeft”, is het verwijt.

De klagers zijn van oordeel dat de EBS niet steeds het recht heeft de stroomvoorziening stil te leggen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

“Onder het mom van “noodzakelijke werkzaamheden” worden hele wijken voor vele uren uitgeschakeld zonder dat er rekening wordt gehouden met de consequenties die dat met zich meebrengt. Niet omdat er zogenaamd werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, heeft het bedrijf het recht om een hele wijk plat te leggen. Het ongerief wordt er geen procent minder door”, is het oordeel.

Volgens de eigenaar van een automontagebedrijf houdt de EBS op geen enkele wijze rekening met haar klanten.

“Deze zogenaamde werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk zouden desnoods in de nachtelijke uren of op zondagen moeten worden uitgevoerd. En beslist niet op momenten waarop er heel veel bedrijvigheid is, want dat heeft een verwoestend effect op onze bedrijfsvoering. Alles raakt totaal in de war! Het is echter de vraag of ze het vermogen bij de EBS hebben om dit eenvoudige te kunnen begrijpen”, aldus de boze ondernemer.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.