PARAMARIBO- Er bestaat bij de wintigemeenschap behoefte zich maatschappelijk verder te organiseren. Velen hebben het bestuur van Tata Kwasi ku Tata Tinsensi benaderd voor het opzetten van een gemeenschapshuis. Daar waar los van de winti-kampu over allerhande zaken het geloof aangaande, gesproken kunnen worden.

Tata Kwasi ku Tata Tinsensi kan zich terugvinden in dit verzoek en maakt er werk van om een stuk perceelland aan te vragen bij het ministerie van ROGB om hieraan invulling te kunnen geven. Winti is niet weg te denken als geestelijke factor in de samenleving, zo staat in een persbericht van de organisatie.

Velen vinden hierin zin tot leven. Het geloof in en de beleving van Winti is functioneel en draagt bij tot geestelijke verheffing van mens, land en volk, wordt verder gemeld. Het bericht gaat als volgt verder. Dat de wintiman naar een gebedshuis verlangen waar ze zich in geloof kunnen terugtrekken, is een goedrecht dat gekoesterd en gestimuleerd moet worden.

Daarnaast is het van groot belang om de maatschappelijke ontwikkeling van Winti te bevorderen, waarbij transparantie van het geestelijke veld prioriteit is. De wintiman mist een gemeenschappelijk huis waar op een verantwoordelijke manier over levensvraagstukken en maatschappelijke issues (armoede, criminaliteit en ethiek) kunnen worden gebrainstormd. En dat oplossingen in ’s landsbelang kunnen worden aangedragen. Ook dekt een gemeenschappelijk centrum de behoefte waar wintiman, sympathisanten en anderen zich kunnen begeven voor oriëntatie, informatie en documentatie.

Een eigen gemeenschappelijk standplaats zal bevorderlijk werken op het gemoed en wederzijdse begrip in de samenleving. Vanuit dit gegeven zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een gezond geestelijk besef bij gelovigen en anderen die daarvoor open staan.

Tata Kwasi ku Tata Tinsensi heeft op grond van deze argumenten op 14 augustus 2012, met aangeven van een door de wintigemeenschap geschikt bevonden terrein gelegen aan het Saramaccakanaal, via het dienstonderdeel Domeinen het verzoek gedaan om daarvoor in aanmerking te komen. Van een eerder door de organisatie gedane verzoek is niets terechtgekomen.

Gebleken was dat na de indiening anderen bezig waren met het uitvoeren van beheersdaden op het terrein. Vandaar dat Tata Kwasi ku Tata Tinsensi de minister van ROGB, middels een brief gedateerd op 14 augustus gevraagd heeft haar te ontvangen voor een informatiegesprek. Het is de wintigemeenschap menens en verwacht dat de minister de organisatie zo spoedig ontvangt voor een onderhoud, aldus de organisatie tot slot.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.