PARAMARIBO, 30 mei – De informatie in Surinaamse geschiedenisboeken is niet correct wat betreft de Winticultuur. Dit stellen Fiti Fu Wini en Tata Kwasi ku Tata Tinsensi, twee organisaties die meer waardering bepleiten voor met name Winti. De informatie over deze cultuuruiting is of te weinig of de plank wordt volledig misgeslagen. De plannen voor grootscheepse vervanging van lesmateriaal in het onderwijs lijken dan ook een mooie gelegenheid.

Het totale aanbod aan onderwijsmateriaal zou onder de loep genomen moeten worden. Geschiedenisboeken spannen zonder meer de kroon. “Winti wordt daarin uitdrukkelijk geciteerd als de godsdienst van de negers. Deze aanduiding is voor de Winti-gemeenschap zeer beledigend. Vanuit de geloofsleer bezien is Winti universeel en niet rasgebonden en kan het door een ieder vrijelijk worden beleden.” De twee organisaties willen gauw overleg met de regering.

Bij de voorbereiding mag best de moeite worden genomen de informatie aan te passen. “Het gaat meer om teksten uit de koloniale en postkoloniale periode, die dringend moeten worden herzien of herschreven. Vooral teksten in de geschiedenisboeken over de slavenperiode moeten na gedegen onderzoek worden herschreven om geschiedvervalsing teniet te doen”, stellen de organisaties. Er wordt dan ook gepleit voor een stevige evaluatie.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.