PARAMARIBO-De winti-gemeenschap zegt in een vandaag uitgegeven persbericht via de kranten vernomen dat er ontwikkelingen zijn op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling over het vernieuwen van de leerboeken op de diverse scholen. De winti-belijders willen daarover een onderhoud met onderwijsminister Shirley Sitaldin daarover. “Onlangs is een delegatie van dit ministerie onder leiding van Eddy Jozefzoon naar Nederland vertrokken om met gegadigde uitgevers te praten daarover. De rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties ‘Fiti Fu Wini’ en ‘Tata Kwasi ku Tata Tinsensi’, die de winti-gemeenschap vertegenwoordigen, vinden dat een heel goed besluit.

Daarmee wordt de kwaliteit van het lesvermogen van het onderwijsveld zeker vergroot, vinden ze”, schrijft ‘Tata Kwasi ku Tata Tinsensi’-voorzitter Julien Zaalman. De organisaties stellen echter vast dat het niet alleen bij de vervanging van leerboeken moet blijven, maar dat ook naar het inhoudelijke van moet worden gekeken. Het ministerie zal eerst moeten evalueren wat de staat is van de informatie, zoals die is vastgelegd.

Teksten die correct beschreven of eerder herzien zijn, daar zijn er geen op- en aanmerkingen over. Het gaat meer om teksten uit de koloniale/post-koloniale periode die dringend moeten worden herzien/herschreven. Vooral teksten in de geschiedenisboeken over de slavenperiode, moeten na gedegen onderzoek worden herschreven om geschiedsvervalsing teniet tedoen. Fiti Fu Wini en Tata Kwasi ku Tata Tinsensi zullen zich hiervoor blijven beijveren; ze vinden de informatie over winti in de geschiedenisboeken niet correct. Winti wordt daarin uitdrukkelijk geciteerd als de godsdienst van de negers. Deze aanduiding is voor de winti-gemeenschap zeer beledigend.

Vanuit de geloofsleer bezien is winti universeel en niet ras gebonden en kan het door een ieder vrijelijk worden beleden. Daarom stellen de organisaties, dat het zonde is om miljoenen Surinaamse dollars voor niemendal te vergooien door de leerboeken te vervangen, zonder dat vele zaken uit het koloniale verleden en de zienswijze van die periode daarop, volgens de werkelijke toedracht worden herschreven.

Vandaar dat beide organisaties de nieuwe minister van Onderwijs voor een onderhoud hebben gevraagd om over deze kwestie terzake van gedachten te wisselen. Voor de winti-gemeenschap is het namelijk belangrijk dat op een correcte manier wordt omgesprongen met de waarden van het geloof en dat dit op respectabele wijze haar grondslag vindt binnen de samenleving. Het is namelijk heel belangrijk dat al bij de basis van de samenleving een juist beeld wordt geschapen over winti en natuurlijk vervult de geschiedschrijving een belangrijke rol bij de overdracht aan leerlingen op het basisonderwijs en andere leerdisciplines. De beide organisaties zullen zich voor een goede gang op de scholen blijven beijveren en hopen van harte dat de minister haar verzoek voor het onderhoud zal honoreren.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.