PARAMARIBO – “Wij betreuren het ten zeerste dat noch de studenten noch de Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) met ons contact opgenomen hebben, niet voor, niet tijdens en niet na het onderzoek over zelfdoding in Nickerie.“ De WINgroep en de Associatie van Counselors in Suriname (ACS) kunnen zich echter terugvinden in de zevental punten die de onderzoekers opsommen over de mogelijke oorzaken die een rol kunnen spelen bij suïcide.

Dit stellen beide genoemde organisaties in een via de pers uitgegeven verklaring. Het zou de USV gesierd hebben als zij ten minste voor de publicatie van het onderzoek e.e.a. met de diverse organisaties in Nickerie besproken zouden hebben. Echter, wordt de suggestie gewekt dat dit de eerste keer zou zijn dat oorzaken van suïcide onderzocht en gepubliceerd worden. Al jaren wordt er door diverse actoren in Nickerie in eendrachtige samenwerking onderzoek verricht, data bijgehouden en hulpverlening gegeven.

Interessant is dat het dezelfde opsomming is die al jaren geleden – na jarenlang door ons verricht onderzoek – middels diverse artikelen door ons gepubliceerd is. Het zou niet alleen recht gedaan hebben aan al die Nickerianen die zich intensief bezighouden met dit geweldig moeilijke vraagstuk maar ook zouden diverse storende fouten voorkomen hebben kunnen worden, aldus de verklaring.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.