PARAMARIBO, 27 sep – “Het is ons onvervreemdbaar recht wetgeving te wijzigen zonder verantwoording te hoeven afleggen. De wetgever is alleen aan zichzelf verantwoording verschuldigd.” Dit stelt president Desiré Bouterse. Hij heeft tijdens de jaarrede in het parlement fel uitgehaald naar buitenlandse kritiek op de wijziging van de amnestiewet. De kritiek zou neerkomen op schending van Surinames soevereiniteit zelf.

De regering zal dat niet zonder meer over haar kant laten gaan. “Onze primaire opdracht is de soevereiniteit te verdedigen tegen alle ontkenning en aanvallen van buiten. Wanneer dan ook van buitenaf door wie dan ook onze soevereiniteit wordt ontkend, dan heeft de legitieme regering geen andere opdracht dan de toevertrouwde soevereiniteit te handhaven en veilig te stellen. Dit is het uitgangspunt van de regering Bouterse bij de aantasting van de soevereiniteit door het buitenland”, aldus Bouterse.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.