De wet overtreden en het niet kunnen weerstaan van verleidingen overkomt mensen sinds hun bestaan hier op aarde. Haast iedereen kent het verhaal van Koning David, de man Gods. Ondanks hij de man Gods was, heeft hij zijn handen vuil gemaakt uit begeerte naar andermans vrouw. Elk mens heeft een zekere mate van geraffineerdheid in zich als zij iets begeren.

Dit gold ook voor Koning David. Om zichzelf de vrouw eigen te maken, zorgde hij ervoor dat haar man een positie in de voorste linie van het gevecht kreeg en dit trof doel. De man sneuvelde en zo kon Koning David zich deze vrouw eigen maken. En uiteraard ontgaat niets God. God had door, wat deze Koning gedaan had. God bekijkt echter de dingen in het leven met andere ogen en vergaf Koning David.

Uit dit verhaal zien wij dat onze God vergevingsgezind is. Hij is een God die ons niet blijvend veroordeeld als wij fouten maken. Koning David kreeg straf, maar mocht verder de werken Gods doen, immers had hij een levenstaak die hij moest afmaken.

Dit is een voorbeeld van hoe een Heilige man de ‘zondige mens’ toelaat in zijn leven en vrij van oordeel is over de in onze ogen ‘ fouten mensen’.

De wijze waarop mensen naar elkaar kijken, elkaar beoordelen en veroordelen is in schril contrast met hoe de Schepper Gods dat doet. De practijk wijst uit dat mensen, ondanks dat wij ons niet kunnen meten met het niveau en de status van God of Jezus Christus hier op aarde, wij soms op een mens onwaardige en vaak onacceptabele manier met elkaar omgaan.

Wij veroordelen elkaar soms ongevraagd voor elke misstap die we maken. Wij blijven elkaar eraan herinneren als je iets verkeerd hebt gedaan. Wij verbannen je uit de vriendenkring. Je krijgt van ons ook vaak niet de kans om het goed te maken. Je blijft onbetrouwbaar en je omgeving heeft geen believe in je dat je je leven verbetert en in staat bent om nog iets goeds van je leven te maken. De smet die er over je komt door een gemaakte fout in het leven, hoe klein of hoe groot ook, blijft de mens zijn hele leven lang achtervolgen. Omstanders helpen dit ook in stand houden door je situatie te pas en te onpas te benoemen. Wij hebben elle lange verhalen over anderen hun leven of hun situatie te vertellen. Unu mofo no habi vakantie.

De realiteit is, dat het onmogelijk is dat mensen geen fouten maken. Mensen en fouten maken zijn bijna synoniem van elkaar. Stel je eens voor, anders hebben wij geen rechterlijke macht en sommigen dan geen baan! Er is echter een dringende mindshift gewenst in onze onderlinge omgangsvormen, maar vooral over de wijze waarop wij over elkaar praten en eeuwig met onze mening over een ander klaarstaan.

De afgelopen tijd is de Surinaamse samenleving opgeschrikt door het nieuws waarbij twee bekende personen in de samenleving door justitiële autoriteiten zijn aangehouden omdat zij in bezit waren van verboden middelen. Dit soort zaken schokken vaak de hele samenleving, maar meer nog de geliefden van deze mensen die met onzekerheid, verdriet, schaamte en pijn achter blijven.

De vele reacties die deze gebeurtenissen hebben losgemaakt binnen de Surinaamse samenleving maar ook bij Surinamers buiten Suriname waren schrikbarend. In vele gevallen overheersten de negatieve reacties van mensen, waarbij er zelf ook gevallen waren van mensen die triomfeerden, die schik hadden en blij waren over het leed van een ander.

Hebben mensen echt zoveel haat voor deze medemensen? Zitten zij af te wachten tot er iets gebeurt met een ander? Staan wij zo snel klaar met ons oordeel over een ander? Heeft de mens de taak op zich genomen dat zij hun broeders hoeder zijn en via internet met naam en toenaam hun oordeel over een ander kunnen ventileren? Laten Surinamers zo aan de hele wereld zien hoe zij met elkaar omgaan?

Ik ken het antwoord op deze vragen niet, want dit is nu weer het bewijs dat andermans boek duister lezen is, waardoor omstanders nooit het juiste verhaal kennen. Je kan slechts speculeren, gehoord of gezien hebben of het is je verteld door diegene, want het volledige verhaal zit in de brein van diegene die de handeling heeft gepleegd.

Een grote zorg in dit soort gevallen is dat het lijkt alsof het medemenselijke onder ons er niet meer is en dat mensen niet lijken te beseffen dat wat deze heren nu is overkomen morgen voor hun deur kan staan. Ik weet haast zeker dat elk mens in zijn naaste omgeving of binnen de eigen familie minstens één persoon heeft die ooit eens in de problemen is geraakt. Of het kan ons nog gebeuren want wij weten nooit honderd procent zeker wat onze geliefden doen. Waarom dan triomferen over anderen? In plaats van dankbaar te zijn dat dit alles tot nog toe aan ons voorbij is gegaan.

Het kan zijn dat u zeker van uw zaak bent dat u nooit het verkeerde pad op zult gaan, maar u hebt familie, kinderen en kleinkinderen die een eigen wil hebben en eigen ideeën en zelf doen wat ‘zij’ willen, goed of fout.

Wij moeten niet vergeten dat wat wij een ander toewensen ook goed voor ons is. Als wij anderen veroordelen ondanks hun nood, kan het zijn dat er eens ook nood voor onze deur staat. Wees dan maar voorbereid!

Nogmaals : Andermans boek is duister lezen. Ook in deze gevallen. Een ieder bewandeld zijn eigen levensweg. Karma is het gevolg van menselijke gedachten en handelen. Karma lost zich gedurende het leven van elk mens op, vandaar dat triomferen over andermans leed niet handig is. Ook met uw triomf zaait u een zaadje voor u zelf. So, what goes around will comes around.

Het minste wat je kunt doen wanneer jouw medemens in nood verkeerd is, ondersteunen, een klankbord zijn of je er buiten houden als het een ver van je bed show is.

Begeeft u niet in de arena van anderen door verwensingen en mofi taki’s te uiten, bika, obia a no fu ju, no spiti na ini.

Peggy Anijs

p.anijs@chello.nl

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.