Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan zijn collega van Binnenlandse Zaken, Soewarto Moestadja. De RO minister was vergezeld van zijn staf. De beide bewindslieden hebben van gedachten gewisseld over een aantal zaken het werk betreffende. De meeste aandacht ging uit naar de problemen op het personele en FISO vlak.

Er is aan minister Moestadja aangegeven welke zaken er precies spelen en dringend aanpak behoeven. Het gaat om zaken als functiebeschrijvingen en het inpassen van medewerkers conform het FISO-systeem. Minister Moestadja heeft de problemen aangehoord en gaf aan met zijn staf te zullen werken aan een oplossing.

Het ministerie van RO zal precies in kaart brengen waar de schoen precies knelt. Vooral met het decentralisatieproces zijn er nieuwe functies erbij gekomen. Ook de bottlenecks op dit stuk worden meegenomen. Via het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiency (CSFE) van het ministerie van Binnenlandse Zaken zal gekeken worden hoe al deze probleemgevallen opgelost kunnen worden.

Gisteren werd er al op directieniveau over deze pijnpunten van gedachten gewisseld. De beide ministers hebben aangegeven dat met de werkbespreking vandaag op ministerieel niveau, de basis is gelegd voor structurele ondersteuning naar elkaar toe.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.