Op het Kabinet van de Vicepresident is vandaag een werkgroep ingesteld die de prijsverlaging van de basisgoederen zal monitoren. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de producenten, importeurs, distributeurs, winkeliers, consumenten en de Overheid.

De werkgroep bestaat in eerste instantie uit: Leo Tjin A Djie (Guimar NV), Sharmila Lowtu (Combemarkt), Arun Hindorie (Cirkel Group NV), Sushil Chirkoet (Rudisa), Stephen Tsang (Suriname Chinese United Association), Rudi Balak, Ramon Ramnewash en Raymond Hasnoe (Vereniging van Kleine Winkeliers), en Albert Alleyne en Sylvana Afonsoewa als vertegenwoordigers van de consumenten.

De directeur van Handel en Industrie is aangewezen als focal point bij de overheid. De monitoringsgroep zal naar verwachting worden uitgebreid naar gelang daartoe behoefte bestaat vanuit de diverse belanghebbenden. De werkgroep heeft als taak op korte termijn problemen in het kader van de prijsverlaging in kaart te brengen en daarvoor oplossingen aan te dragen. Op de werkgroep is een beroep gedaan zich voornamelijk te concentreren op de uitdagingen die zich voordoen in de praktijk. Vicepresident Robert Ameerali en Raadsadviseur Andy Rusland erkenden dat het om een moeilijke operatie gaat en dat er altijd sprake zal zijn van kinderziekten.

Daarom is het des te meer de bedoeling dat onduidelijkheden en hiaten zo snel mogelijk worden geïdentificeerd, aangekaart en opgelost. Dit biedt ook mogelijkheden om de voorlichting naar de groot- en kleinhandel alsook naar de samenleving toe effectiever te maken.

Basisgoederenlijst

Afgelopen maandag ging de door de Regering aangekondigde prijsverlaging van eerste levensbehoeften officieel in. Dit, nadat met vertegenwoordigers van de groot- en kleinhandel was overeengekomen dat alle partijen zullen meewerken aan het terugbrengen van de prijzen van basisgoederen. Er is geen sprake van prijszetting; de overheid heft geen statistiek- en consentrecht op geselecteerde basisgoederen, terwijl producenten, importeurs en handelaren hun winstmarges op deze goederen verlagen.

De verlaagde prijzen worden vrijdag aanstaande wederom gepubliceerd in de Externe Bijlage De Overheid in twee lokale dagbladen. Verder wordt via posters in de winkels en via de media bekendheid gegeven aan de producten en de prijzen op de basisgoederenlijst. De lijst zal worden aangepast naarmate er meer producten aan de lijst worden toegevoegd en wanneer de prijzen veranderen.-.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.