Al vele jaren wordt gesproken over een vorm van ordening van vuilstort Ornamibo, de grootste vuilnisbelt van Suriname die al jarenlang zorgt voor veel overlast voor bewoners in de omgeving. Is het niet de geur, soms rook, de stank dan zijn het wel de vele vliegen die zorgen voor veel ongerief bij omwonenden. Maar, de vermeende ordening blijft beperkt tot het afdekken van het vele afval met gewoon zand. Zand erover dus lijkt de meest simpele en goedkope oplossing. Maar, hoelang is dat nog vol te houden? Heeft Ornamibo inmiddels niet het maximum van de opslagcapaciteit van afval bereikt? Wordt het niet tijd voor een nieuwe, beter gereguleerde vuilstortplaats ergens in het land?

“Voorlopig gaat Ornamibo op dezelfde manier door”

Vooralsnog lijkt er niet veel te veranderen, zo blijkt uit een reactie van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken maandagochtend 28 november tegenover de redactie van Dagblad Suriname.

Minister Nurmohamed: “Voorlopig gaat Ornamibo op dezelfde manier door. We zijn er nog niet uit. We hadden een Expression of Interest gehouden (een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling) voor het opzetten van een ‘waste to energy plant’, maar daar hebben geen van de investeerders het gehaald. Dus we doen een herhaling, om te kijken of er meer bedrijven, meer mensen, zijn die we toen niet hadden bereikt, maar die wel met een goed voorstel kunnen komen. We stellen natuurlijk wel een aantal hoge eisen daarvoor om zeker te zijn ervan. Niet dat we morgen iemand toewijzen en overmorgen stopt die.” 

Het ministerie van Openbare Werken berichtte overigens over die ‘Expression of Interest’ op haar website, zonder daumvermelding:

  • “Middels het publiceren van een Request for Expression of Interest (RFEOI) zijn investeerders, zowel lokaal als internationaal, in de gelegenheid gesteld om voorstellen in te dienen het afvalprobleem bij de vuilstortplaats Ornamibo te helpen oplossen op een duurzaam en milieuvriendelijke manier. KPP Energy & Waste Solutions en Supernova Waste to Energy Inc. zijn bedrijven die zijn geselecteerd voor de afvalverwerking te Ornamibo. Deze bedrijven hebben het technisch voorstel Waste to Energy (WtE) aangeboden, waarbij het afval via verbranding of vergassing verwerkt wordt tot elektrische energie die aangesloten kan worden op de grid van de EBS.”

Overigens laat de bewindsman ook toevalligerwijs weten, dat deze week het ministerie nog met een persbericht komt over de vuilstort Ornamibo.

Uit onderstaand overzicht wordt duidelijk, dat achtereenvolgende regeringen zich eigenlijk geen raad weten met de situatie van Ornamibo.

2006

Begin november 2006 maakte toenmalig minister Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken bekend dat Ornamibo zou worden heringedeeld. Maar, het ging slechts om een noodmaatregel om een einde te maken aan de aanhoudende stank- en rookoverlast voor de omgeving. De mededeling kwam daags na het einde van een dagenlange brand van de vuilstort. Van enige herindeling was echter geen sprake, slechts werden truckladingen zand gestort.

Ruim een jaar later, eind januari 2007, werd bekend dat binnen niet te lange tijd de eerste moderne vuilstortplaats van Suriname in gebruik zou worden genomen: Ornamibo zou worden heringericht volgens internationale milieustandaarden en afval zou worden gesorteerd, beheerd en gecontroleerd. Gesproken werd van een mijlpaal

2012

Al in oktober 2012 was het het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien die in de Assemblee aan de bel trok over de onhoudbare situatie op de vuilstort en de overlast voor omwonenden. Hij zei, dat de regering of snel moet ingrijpen of het besluit moet nemen de vuilnisbelt te sluiten. 

Van alles is de afgelopen jaren op Ornamibo gestort, van vele autowrakken, allerlei asbestafval (waaronder asbest dakplaten, die op een locatie op de vuilstort zijn begraven) tot zelfs ziekenhuisafval. Zo was het in oktober 2014 bijvoorbeeld toenmalig districtscommissaris Remy Pollack van Commewijne die tientallen autowrakken liet wegslepen naar Ornamibo. De autowrakken werden op de vuilstort worden als grofvuil.

2018

In de eerste week van juli 2018 werd besloten, dat regelmatig het vuil op Ornamibo met zand zou worden afgedekt. Gestreefd werd toen om binnen korte tijd over te gaan op een beter gecontroleerde stortplaats.

Ook werden toen mogelijkheden bekeken voor een sanitaire landfill als ook oplossingen voor Ornamibo. Er werden studies uitgevoerd om te komen tot een andere sanitaire landfill, ofwel een andere vuilstortplaats.

Medio oktober 2018 zorgde een aantal dagen durende brand op de vuilstort voor de nodige beroering. Assembleelid Gajadien vond zelfs dat de regering had geklungeld met de aanpak van de brand. Het probleem is aanvankelijk helemaal niet serieus genomen. Scholen in de omgeving moesten worden gesloten, kinderen en volwassenen werden ziek door de vieze rook.

Gajadien zei destijds, dat de vuilstortplaats overvol is. Overal was vuil gedumpt tot op de toegangswegen. 

Eind december 2018 werd Ornamibo geselecteerd als locatie voor de nieuwe sanitary landfill. Vuil op Ornamibo werd gedumpt en afgedekt, zonder dat het werd gescheiden en verwerkt. Een studie wees uit dat de huidige locatie op Ornamibo zeker nog 20 jaren meegaat om vuil op een nieuwe manier te verwerken.

2019

Drie maanden later, maart 2019, tekende Suriname een intentieverklaring getekend voor projecten waarin een grote rol gelegd was voor de verwerking van voornamelijk huishoudelijk afval. Voor het project Ornamibo was een investering van zo’n US$ 80 miljoen begroot.

Het project omvatte onder andere beheren en ordenen van de vuilstortplaats, beheren van stedelijk vast afval, sorteren en verwerken van afval, productie van olie uit plastic afval, zuivering van afvalwater en het verantwoord verbranden van restafval. 

Ook werden mogelijkheden besproken over energieopwekking bij het verantwoord verbranden van het restafval. De mogelijkheden hiertoe zouden worden uitgewerkt om de financiële haalbaarheid te bepalen. Het hoofddoel van het project was het op milieuverantwoordelijke wijze verwerken van dagelijks tonnen aan geproduceerd huisvuil.

Het project Ornamibo omvatte een fabriek die naar schatting 220 ton vers huisvuil zou ontvangen, sorteren en verwerken plus zo’n 95 ton per dag aan al gedumpt afval van de bestaande vuilstortplaats verwerken. 

De oplevering en ingebruikname van de verbrandingsinstallatie zou in het eerste kwartaal van 2021 een feit zijn.

2022

In de tweede week van mei dit jaar, 2022, verzorgde ingenieur Soeratmin Moestadja een presentatie voor het ministerie van Openbare Werken over wat de problemen zijn rond vuilstortplaats Ornamibo. Hij zei onder andere dat het afval nog steeds  regelmatig wordt afgedekt met zand, wat de Staat heel veel kost. De vuilstortplaats vormt een ernstige bedreiging voor het milieu en de volksgezondheid. Gemiddeld wordt er jaarlijks 200.000 m3 afval gedumpt, afkomstig van huishoudens alsook winkels, markten, kantoren, industrieën en ziekenhuizen. Afvalbeheer en vuilverwerking moet effectiever en efficiënter worden ingericht, zei Moestadja.

Een ding is anno november 2022 duidelijk: de vuilstort Ornamibo blijft de vuilstort Ornamibo en zicht op daadwerkelijke verandering, modernisering van deze vuilnisbelt, laat staan zicht op een nieuwe locatie, wordt niet binnen afzienbare termijn verwacht.

PK

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.