Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat in verband met uit te voeren ontwateringswerkzaamheden door het ministerie van Openbare Werken aan de Schietbaanweg, het verkeer op donderdag 22 augustus 2013 vanaf 9.00 uur tot 15.15 uur, over de Schietbaanweg vanaf de kruising met de Gongrijpstraat alsook het verkeer over de Letitia Vriesdelaan vanaf de kruising met de Rattan Oemrawsinghstraat, middels verkeersborden zal worden omgelegd.

Weggebruikers over de H.A.E. Arronstraat die het voornemen hebben om via de Letitia Vriesdelaan Paramaribo Noord aan te doen, worden geadviseerd gebruik te maken van de Charlesburgweg en de Ringweg om hun bestemming te bereiken.

Weggebruikers vanuit Paramaribo Noord die het voornemen hebben om via de Schietbaanweg en Letitia Vriesdelaan Paramaribo Zuid – West aan te doen, worden geadviseerd gebruik te maken van de Ringweg om hun bestemming te bereiken.

Op de weggebruikers wordt het beroep gedaan met het bovenstaande rekening te houden, de bevelen en aanwijzingen van de Politie ter plekke stipt op te volgen en hun medewerking te verlenen dat het verkeer een vlot, ordelijk en bovenal veilig verloop kan hebben.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.