Middels deze maakt het Korps Politie Suriname bekend dat in verband met de te houden festiviteiten in het kader van Carifesta XI 2013, op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2013, het verkeer rondom het Onafhankelijkheidsplein vanaf 16.30 uur op de navolgende kruisingen zal worden omgelegd t.w.:

1. Arronstraat / Grote Combeweg.

2. Mr. F.H.R. Lim A Postraat / Waterkant.

Op Zaterdag 24 -en Zondag 25 augustus 2013 zal omstreeks 15.00 uur de verkeersomlegging rondom het Onafhankelijkheidsplein worden vergroot naar de navolgende kruisingen t.w.:

3. Arronstraat / Mgr. Wulfingstraat.

4. Mgr. Wulfingstraat / Van Roseveldtkade.

5. Watermolenstraat / Mr. F. Lim A Postraat.

6. Mirandastraat / Mr. F. I,im A Postraat.

7. Grote Combeweg / Van Roseveldtkade.

8. Van Sommelsdijckstr / Wicherstraat.

9. Wicherstraat / President da Costalaan.

10. Crommelinstraat / President da Costalaan.

11. Wilheiminastraat / President da Costalaan.

12. Wilheiminastraat / Hofstede Crullaan.

13. Comelis Jongbawstraat / Hofstede Crullaan.

Op de weggebruikers wordt het beroep gedaan met het bovenstaande rekening te houden, de bevelen en aanwijzingen van de Politie terplekke stipt op te volgen en hun medewerking te verlenen dat het verkeer een vlot, ordeli jk en bovenal veilig verloop kan hebben.

Weggebruikers uit de richting van het zuiden/westen en oosten met het voornemen Paramaribo – Noord aan te doen, vice – versa worden geadviseerd gebruik te maken van de Charlesburgweg / Letitia Vriesdelaan / Gongrijpstr / Prinsessestraat/ Ringweg om hun bestemming te bereiken.

Op bezoekers aan de festiviteiten in het kader van Carifesta XI 2013 wordt het beroep gedaan hun voertuigen buiten de bovenvermelde verkeersomlegging te parkeren en wel zodanig dat het wegdek helemaal vrij blijft. Op een weg bestemd voor het verkeer in eenrichting dient men aan de uiterste linkerzijde te parkeren. “Parkeert u toch aan de rechterzijde zal u voertuig worden weggesleept naar een plaats van berging. Hetzelfde geldt voor het parkeren in en/of voor een in -uitrit”, meldt de politie.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.