Met het opstarten van de tweede pomp afgelopen weekend te Wageningen wil het ministerie van LVV regio west ervoor zorg dragen dat er genoeg water beschikbaar is voor de arealen te Wageningen en de middenstandspolder. Daarom ligt het in de bedoeling om constant te blijven pompen zolang dat mogelijk is.

Volgens berekeningen zal indien het niet regent, nog ongeveer 3 weken mogelijk zijn water uit de Nickerierivier te onttrekken, gezien de zouttong op dat moment ook Wageningen zal hebben bereikt. Met het tempo dat nu in het pompgemaal te Wageningen is ingezet wordt er ongeveer 18 kubieke meter water per seconde het irrigatiekanaal ingepompt ,daarom is het van bijzonder groot belang dat de agrariërs zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik maken van dit schaarse water.

Dit kan gedaan worden door de uitlaten van hun percelen niet open te laten staan waardoor het water weer wegstroomt en vooral om hun irrigaties schoon te houden waardoor het water makkelijker de percelen bereikt.

Het ministerie heeft gemeend uit de inspanningen die op dit moment worden gepleegd met de rehabilitatie van de wegen in dit gebied een zo hoog mogelijk rendement voor de boeren in dit gebied te bewerkstelligen .

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.