Sandew Hira

Het International Institute for Scientific Research onder leiding van Sandew Hira heeft in de maand oktober het initiatief genomen voor de website ‘Slavernij Online’ die gelanceerd zal worden op 20 januari 2013.

In 2013 is het 150 jaar geleden dat Nederland in de haar nu voormalige koloniën Nederlandse Antillen en Suriname, de slavernij afschafte.

Online vergaderkamer

De oproep van Hira voor aanmelding voor de redactie van ‘Slavernij Online’ heeft een grote response opgeleverd. Inmiddels is een redactie gevormd van 22 personen – allemaal vrijwilligers – die via een Online Vergaderkamer met elkaar in contact staat. Kenneth Donau is de hoofdredacteur. Vanuit Suriname is Nancy de Randamie het aanspreekpunt en de coördinator voor een daar nog op te zetten redactie. Ook vanuit de Antillen zijn er aanmeldingen voor deelname. Bijdragen vanuit andere delen van de wereld zijn eveneens welkom.

Online forum met eerlijke en betrouwbare informatie

Het jubileumherdenkingsjaar wordt aangegrepen om een permanent online platform op te zetten waar bezoekers terecht kunnen voor “eerlijke en betrouwbare” informatie over het slavernijverleden en haar erfenis en tegelijkertijd een podium hebben om zelf bijdragen te leveren ten aanzien van het onderwerp slavernij en alle thema’s die hieraan gelieerd zijn, zoals vrijheid, identiteit en discriminatie.

Het initiatief zal een belangrijke bijdrage leveren aan daadwerkelijke verwerking van het trauma veroorzaakt door het slavernijverleden, oftewel: voltooiing van het emancipatieproces voor iedereen die zich daarmee aangesproken voelt.

Slavernij Online zal het tegengeluid over de erfenis van het slavernijverleden laten horen – Decolonizing the mind – tegenover de dominante benadering van het “wetenschappelijk kolonialisme”. Slavernij Online zal een podium scheppen waarin vertegenwoordigers van beide stromingen met elkaar in discussie kunnen gaan.

Platform kennisvergaring, kenniscreatie en kennisverspreiding slavernij

Iedereen die wil participeren aan ‘Slavernij Online’, is vrij om dit te doen. Hira: “Dit initiatief is een beweging, geen partij. Ons doel is om juist ruimte te scheppen voor een diversiteit aan opinies. Zowel schriftelijke, audio, visuele als audiovisuele bijdragen van personen en organisaties zijn welkom. De verschillende bijdragen zijn nodig om het debat en de dialoog over slavernij te stimuleren.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid eigen websites te linken aan de ‘Slavernij Online’ site. ‘Slavernij Online’ moet het platform worden voor kennisvergaring, kenniscreatie en kennisverspreiding ten aanzien van het Nederlands slavernijverleden en haar erfenis.”

Deelname Iedereen die zich wil opgeven voor deelname aan ‘Slavernij Online’, kan dit doen bij hoofdredacteur Kenneth Donau via het e-mailadres kdonau@gmail.com en voor degenen in Suriname bij Nancy de Randamie via het email adres desanproductions@ymail.com. De Randamie is drukdoende een ‘Slavernij Online’ redactie in Suriname op te zetten.

Launch Achttien november is de testsite voor ‘Slavernij Online’ gereed en kan worden begonnen met het vullen van de site. De launch van ‘Slavernij Online’ is op 20 januari 2013 en zal zowel in Amsterdam als Paramaribo geschieden. Het is ook mogelijk dat in andere landen een launch kan worden gehouden als daar een aparte redactie kan worden opgezet.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.