Het is mij de laatste maanden opgevallen dat er steeds meer kritiek op president Desi Bouterse wordt geleverd. De oppositie doet dat zeer venijnig en vaak genoeg zonder goed gefundeerde argumenten. Uiteraard zullen personen die niet verder denken, ervan uit gaan dat de kritiek terecht is of althans een gedeelte ervan.

Bij mij is de vraag altijd op welke wijze dezelfde critici nijpende zaken zouden hebben opgelost. Het is namelijk erg gemakkelijk om steeds scherpe kritiek op het staatshoofd te leveren. Het moeilijke is echter om met een gedegen oplossing te komen. En dat is wat ik steeds weer mis!

Laten wij er geen doekjes omwinden, de wereld is in een diepe crisis als het gaat om economische groei of stabiliteit. Veel rijke landen hebben moeite om het hoofd boven water te houden en de inwoners van die landen moeten heel veel inleveren. Er is duidelijk sprake van een neergaande spiraal. Kortom grote malaise. Zie landen als Spanje, Portugal, Griekenland en ook Nederland. En dat manifesteert zich met hoog opgeleide politici aan het roer die geacht worden kennis van zaken te hebben.

In Suriname is de schade beperkt gebleven voor wat betreft de schommelingen en gevolgen van de recessie. Natuurlijk gaat het niet helemaal zoals zou moeten gaan. Maar wie zegt mij dat een andere regering het beter zou hebben gedaan? Ik geloof het helemaal niet. De 15 jaren voordat president Desi Bouterse het roer overnam werden gekenmerkt door  neergang en malaise, eigenlijk uitzichtloosheid voor grote delen van het volk. En daar zou heus geen verandering in komen. Sterker, ik denk  oprecht dat onze president ons voor erger behoed heeft door het roer over te nemen!

De heer Bouterse neemt voor zover ik dat goed kan beoordelen de juiste beslissingen om te voorkomen dat we  ons dieper in de wereldmalaise storten. En dat is op zich al een goede job. Wat zou de president nog meer moeten doen? Onder deze moeilijke omstandigheden? Laten wij realistisch blijven en de situatie helder analyseren. Andere partijen moeten mij- en ook u niet- geen zand in de ogen proberen te strooien door de indruk te wekken alsof ze met een toverstokje ineens verbetering gaan brengen. Het verleden heeft dat al onomstotelijk bewezen.

Irma L.D.

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.