Geachte heer Robbie Mohansingh, het zou u sieren dit onderwerp eerst nader te bestuderen of in te zien voordat u tot verdere actie overgaat en een reactie daarover ventileert. Bij bestudering of nalezing van de Rijksoverheid site, zal u merken dat u voor uw beurt spreekt of gesproken hebt. Niets dat ik heb neergepend of georkestreerd, wijkt daarvan af, want een AMvB is een regeringsbesluit(er zijn 3 soorten, leest u mijn stukken maar eens na). Zo heb ik vroeger die kennis mij eigengemaakt. Maar voor een bevestiging en mij te behoeden voor luchtfietserij heb ik die site nogmaals erbij gehaald, bekeken en gebruikt voor het geplaatste stuk. Om geen verkeerde informatie door te spelen heb ik eerst een pre-studie over geëntameerde onderwerpen gedaan. Een AMvB is volgens de Rijksoverheid site een ministerieel besluit, waarin een wet nader is uitgewerkt, dat is altijd al zo geweest. Dat u direct van wal steekt met de stelling, dat een AMvB geen regeringsbesluit is, als een pertinente onwaarheid te bestempelen, vind ik wel niet erg bezijden de waarheid en non-amicaal van u amice. U had tenminste meer notie kunnen nemen ter vergroting van uw informatieve kader daarover of die site erop na kunnen slaan. Mij gaat het erom dat de naderhand in te vullen wetgevende productdetails binnen zo’n raamwet kunnen plaatsvinden. De nu ontstane commotie over de ingediende Nationale Basiszorgverzekering zou mijns inziens als een AMvB kunnen worden ingediend, welke naderhand wordt ingevuld. Door de wijze van indiening, wordt alleen meer onnodige deining veroorzaakt, welke anders middels een voorhanden zijnde AMvB kon worden opgevangen. Omdat ook het Amerikaans parlementair systeem geen AMvB kent, heeft de Obama Care o.a. zoveel problemen gehad. Gezien het feit dat de Surinaamse Grondwet, een afspiegeling is van de Nederlandse Grondwet met enige aanpassing en de AMvB een uitstekende vehicle is gebleken, kan de Surinaamse overheid dat ook uitstekend gebruiken. A.H.Tjauw-A-Hing

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.