Tekst en beeld Tascha Aveloo

PARAMARIBO — “De gemeenschap van Brownsweg, heeft zelf aangegeven wat ze wil: een markt. Op dit moment ondernemen de mensen vaak voor Chinese winkels of voor hun huis”, zegt Loes Trustfull. Zij is lid van het managementteam van Conservation International Suriname en heeft namens deze organisatie vrijdag een contract ondertekend met Lakewood Group, beter bekend als Watra Wood.

Dit bedrijf staat bekend om zijn ecologisch verantwoord oogsten van hardhout in het stuwmeer. Het zal het hout leveren om een markt te bouwen te Brownsweg. De onderneming sluit zich met de ondertekening van het contract ook aan bij ‘Friends of Green Suriname’ (Fogs), een programma waarin bedrijven hun medewerking verlenen om projecten die geïnitieerd zijn door Conservation International Suriname, te ondersteunen.

“Wij zijn het enige bedrijf in Suriname dat hout in het stuwmeer oogst en daarvan eindproducten maakt”

Lakewood Group-directeur Esha Ramdin

Ondersteuning

CI-Suriname heeft met Fogs een intentieverklaring getekend die zich de komende drie jaar verplicht om te helpen, met de focus op het Brownsweggebied en de Brownsberg. Trustfull: “Als CI-Suriname hebben we geen geld, we zijn afhankelijk van donoren die onze projecten ondersteunen. We werken ook met lokale bedrijven die ons ondersteunen met geld, technische hulp of goederen.”

De te bouwen markt moet de productiviteit verhogen, maar ook een plek zijn waar toeristen een tussenstop kunnen maken voordat ze de Brownsberg op gaan. Naast diverse craft worden er onder meer andere aardvruchten verkocht. De markt zal de mensen in staat stellen om hun producten op een georganiseerde manier te verkopen.

Hout uit stuwmeer

CI-Suriname werkt in het gebied ook samen met Stinasu die zich (ook) inzet om illegale gouddelving, houtkap en dierenhandel tegen te gaan. Stinasu heeft gevraagd om op strategische locaties controleposten op te zetten. Ook hiervoor zal Watra Wood het hout leveren. “Dat betekent dat wij dus niet voor hout hoeven te betalen, wat het project haalbaarder maakt”, licht Trustfull toe.

“Wij zijn het enige bedrijf in Suriname dat hout in het stuwmeer oogst en daarvan eindproducten maakt. Ons hout is al ruim zestig jaar onderwater en wordt natuurvriendelijk geoogst”, vertelt Esha Ramdin, directeur van Lakewood Group. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheidsgedachte wil de onderneming de gemeenschap waar zij werkzaam is helpen ontwikkelen. Het hout uit het stuwmeer is zeer duurzaam vanwege het natuurlijke conserveringsproces dat onder water heeft plaatsgevonden. Het is harder dan gewoon hout en termieten bestendig.

Financiering

De districtscommissaris en het lokale gezag hebben voor het opzetten van de markt grond beschikbaar gesteld. Het project is ruim anderhalf jaar geleden opgestart en het streven is om januari 2024 de markt te openen. Volgens Trustfull staat CI-Suriname bekend om het werk voor bosbehoud. “Echter ligt de nadruk de laatste jaren ook op het ontwikkelen van de gemeenschappen in de omgeving waar we werkzaam zijn. We zijn ons ook meer ervan bewust dat het bos, de natuur behouden, niet kan zonder de gemeenschappen.” Het project waarbij vier lokale organisaties zullen worden geholpen om hun institutioneel te versterken, wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Trustfulll stelt dat in de werkwijze van CI-Suriname, de gemeenschappen wordt gevraagd wat ze zelf willen. “We vragen naar hun gezamenlijke visie en als ze die niet hebben wordt eraan gewerkt om dat samen vast te stellen. Hun idee is om verkoopstands op te zetten naar het model van wat we in de stad kennen als ‘Waka Pasi’.” De mark zal beheerd worden door lokale mensen. Er zullen prijsafspraken gemaakt worden en er is ook nagedacht over afvalverwerking. “We hebben de ervaring dat er vaak niet is nagedacht over het natraject. Dat willen wij niet en dus hebben we diverse actoren betrokken om het geheel een duurzaam karakter te geven. In het voortraject zijn de bewoners ook bewust gemaakt om ‘ownership’ te nemen’.”

De markt

Ook het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) zal er een stand hebben. De districtscommissaris voert toezicht uit vanuit zijn functie en de lokale mensen zitten in het management bestuur. “We hebben lange gesprekken met hen gehad en samen nagedacht om een langetermijnvisie te ontwikkelen. Hoe zien zij de markt over vijf en tien jaar.”

Trustfull benadrukt dat alles wat daar komt te staan is ontstaan vanuit de eigen ideeën van de mensen. CI-Suriname doet slechts studies over de haalbaarheid en hoe het gedaan kan worden. Ook het ontwerp is met de gemeenschap gemaakt. Met een architect is gewerkt aan de technische ontwikkeling van het ontwerp. Er is gekeken naar wat praktisch werkt en de mensen wilden een opzet die natuurlijk is en die past bij de omgeving, wat betekent: geen stenen opzet met zinken dak.

Dit bericht is afkomstig van de Ware Tijd. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.