Op 2 mei 2012 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, de Assistent Secretaris Generaal van de OAS, Ambassadeur Albert Ramdin, ontvangen. Het belangrijkste onderwerp tijdens deze ontmoeting betrof de aanbieding van het schriftelijk antwoord van de Secretaris-Generaal van de OAS op het verzoek van de Regering van Suriname om technische assistentie te verlenen t.b.v. de instelling van een Waarheids- en Verzoeningscommissie in ons land.

In zijn schrijven aan de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 30 april 2012, geeft de OAS Secretaris-Generaal, Jose Miguel Insulza, aan dat de OAS bereid is Suriname te assisteren bij het tot stand brengen van een breed gedragen Waarheids- en Verzoeningscommissie. Thans wordt nagegaan op welke wijze deze assistentie het best afgestemd kan worden op de omstandigheden en mogelijkheden van Suriname.

De Organisatie onderschrijft het belang van een effectieve Waarheids- en Verzoeningscommissie en ziet het als een essentieel aspect in het proces van herstel na de ontwikkelingen van de jaren ‘80. De OAS is de mening toegedaan dat door het aan het licht brengen van en/of klaarheid brengen in gebeurtenissen uit het verleden, dit een effect kan sorteren ter voorkoming van dergelijke gebeurtenissen. Alsmede om uiteindelijk genoegdoening te kunnen bewerkstelligen voor de nabestaanden.

In het schrijven van de Secretaris Generaal wordt benadrukt dat waarheids- en verzoeningsprocessen belangrijke investeringen zijn in de ontwikkeling van landen en beschouwd dienen te worden als een waardevolle stap om de toekomst van een land op een positieve wijze ter hand te nemen. De OAS topman bericht verder dat zijn Organisatie in de komende periode Suriname verder zal adviseren omtrent het type en karakter (zgn. Terms of Reference) van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Suriname.

Tussen de Assistent Secretaris Generaal Ramdin en Minister Lackin werd afgesproken dat de OAS in de komende weken zich zal bezighouden met de verdere voorbereiding en op korte termijn een oriëntatiemissie voor de instelling van de Waarheids- en Verzoeningscommissie naar Suriname te zenden. Gesprekken zullen worden gevoerd met De Nationale Assemblee, diverse regeringsautoriteiten, functionele maatschappelijke organisaties, teneinde ook hun zienswijze te kunnen vernemen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.