Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Vrouwenafdeling BEP spreekt zich uit tegen uitglijdpartijen in DNA

Met verbazing en afgrijzen zegt de vrouwenafdeling van de BEP de escalatie van het neerhalen van elkaar in ons hoogste college van staat te hebben gevolgd. “Wij begrijpen dat het in de politieke strijd, soms heftig aan toe kan gaan en dat de emoties ten top rijzen. Dat mag echter geen reden zijn om op de man en niet op de bal te spelen. Het mag geen reden zijn om grenzen te overschrijden”.

“Sinds jaar en dag zijn er uitglijdpartijen geweest tussen assembleeleden onderling en tussen assembleeleden en hoogwaardigheidsbekleders. Maar het aanhalen van roddelpraat uit het persoonlijk leven van collega-parlementariërs, voordat ze zelfs parlementariërs waren, is toch wel een dieptepunt in dit onmaatschappelijk gedrag. Alles wat niet bewezen is, is roddelpraat en om zonder enig bewijs zo denigrerend uit te laten over de collegae die allen daar geplaatst zijn om ons als volk te vertegenwoordigen, getuigt van grensoverschrijdend en onacceptabel gedrag”, meent de organisatie.

De BEP-vrouwen doen daarom een dringende oproep aan de volksvertegenwoordigers en andere hoogwaardigheidsbekleders in ons land om een halt toe te roepen aan dit gedrag. “We verzoeken onze autoriteiten om zoals hun afgelegde eed dat vraagt, een toonbeeld te zijn van beheerste, respectvolle communicatie in de politieke strijd en een voorbeeldfiguur te zijn voor onze landgenoten. Indien dit gedrag zich blijft voortzetten, vrezen wij dat het zal doordringen naar alle lagen van onze bevolking en uiteindelijk kenmerk zal worden voor ons land”.

Zij halen ook aan blij te zijn met de verontschuldiging van één der schuldigen. “Ook al is die verontschuldiging niet diepgaand genoeg geweest, gelet op de schade die is aangericht met dit onverantwoord gedrag, hopen we dat dit het begin is van beschaafde en verbeterde communicatie in de politieke strijd in ons land en dat alle partijen zich hieraan zullen committeren”, aldus de BEP-vrouwen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.