Eeuwenlang zijn vrouwen op het gebied van onderwijs, vergoeding voor werk, deelname aan het openbare leven, eigendom en politiek, anders behandeld, beoordeeld en gewaardeerd dan mannen. Hoewel er op het gebied van de vrouwenrechten al een aantal successen zijn geboekt, bestaan er nog steeds vele situaties, op sociaal , politiek en economisch gebied, waar vrouwen ongelijk worden behandeld.

Om de rechten van vrouwen  te waarborgen en hun welzijn te bevorderen heeft Suriname het Verdrag  inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (Cedaw ) en het Verdrag voor preventie, bestraffing en uitbanning van geweld tegen vrouwen ( Belem do Para ) getekend.

Machtsmisbruik

Mijmerend ,over mijn eigen plezierige Moederdag, kon ik niet nalaten om mijn gedachten te laten gaan, over het vele geweld, dat vrouwen over de hele wereld en zelfs heel dicht bij mij,  nog steeds ondergaan. Op deze special dag voor moeders, dacht ik vooral aan de groep vrouwen, in mijn eigen district Nickerie, die recentelijk aangegeven hebben, zich misbruikt en beetgenomen te voelen door de paarse partij, waar zij deel van uitmaken.

Uit vrees voor rancune wensen deze vrouwen hun naam niet prijs te geven. Deze vrouwen waren volgens hun zeggen, te werk gesteld bij een uitzendbureau, dat  ook deel  uitmaakt van de paarse partij. Aan hun werd gezegd, dat als ze hun werk willen behouden, ze de partij moeten ondersteunen en zouden ze een salarisverhoging krijgen. Deze vrouwen hebben enkele wijkvergaderingen van de paarse partij in het district bijgewoond , waarbij ze volgens hun zeggen, geholpen hebben met het uitdelen van vlaggen en met het verrichten van allerhande karweitjes voor de partij. Desondanks, hebben zij als beloning, werkloosheid op hun bord voorgeschoteld gekregen. Hiermee zijn de vrouwen hun banen, die zij hard nodig hebben, om de eindjes aan elkaar te knopen, ontnomen.                                                                                                    Hoe zal hun Moederdag geweest zijn ?

Misleiding

De helft van de Nickeriaanse gemeenschap bestaat uit vrouwen die net zoals op vele andere plaatsen in de wereld, vaak niet naar voren durven te treden of voor hun eigen belangen op te komen. Vrouwen spelen in het dagelijks leven een zeer belangrijke rol en moeten daarom, moedig  zijn, kracht en durf tonen, om zo ook  in de voorste linie te kunnen staan. Denk hierbij aan machtige vrouwen  zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel, Indira Gandhi van India, Margaret Thatcher van Engeland,  Benazir Bhutto van Pakistan en nog vele anderen die gedurfd hebben om in de voorlinie te staan.

Met de komende verkiezing in 2015 zullen er door velen allerlei pogingen ondernomen worden, om vooral met de kracht van de vrouwen, eigen politieke winst binnen te halen. Daarom doe ik een beroep op alle vrouwen om alert te zijn en zich niet wederom te laten misleiden door vooral stichtingen, die zogenaamd bezig zijn voor de vrouw op te komen, terwijl ze in werkelijkheid  hun eigen politieke en financiële belangen veilig aan het stellen zijn.

Het is geen geheim dat er in mijn geliefd district Nickerie stichtingen zijn die met donatiegelden, vooral verkregen uit het buitenland, zogenaamd voor vrouwen belangen opkomen door ze af en toe te voorzien van een hapje en een drankje. Via de achterdeur zijn het dezelfde vrouwen die zichzelf en familieleden van politieke functies voorzien en grote bedragen  toucheren met het koken van eten voor de naschoolse opvang.

Opmerkelijk en zeer verfoeilijk  dat het gaat om mensen die zelf van huis uit opvoeders( leerkrachten) zijn en de vrouwen op een zeer sluwe wijze misleiden om hun eigen luxe leven verkregen door de politiek niet kwijt te raken.

Vrouwen wordt wakker en laat u niet meer  misbruiken. Ga in de voorlinie en durf op te komen voor de belangen van u en uw naasten. Kiest u daarom bewust in 2015.

Harriet Ramdien

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.