Vanwege het feit dat het VPF een bijdrage wil leveren aan een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van vrouwelijk leiderschap heeft zij gemeend het “Vrouwen Cafe” op te zetten. Dit idee is voortgesproten uit een “Women’s Leadership program” dat door de Amerikaanse Ambassade is mogelijk gemaakt. De volgende activiteiten maken deel uit van het Cafe:

· Ruimte creëren voor vrouwen om ervaringen uit te wisselen. ( Hoe heb ik de week doorgebracht en lief en leed delen)

· Vrouwelijke rolmodellen presenteren

· Netwerkrelatie opbouwen

· Voorzien in training en coaching

Het rolmodel en de criteria

In maand augustus heeft het VPF het “Vrouwen Cafe” gelanceerd. De commissaris van politie mw. Krishna Mathoera was te gast als rolmodel en heeft een presentatie gehouden over welke zaken   hebben geleid tot haar succes.

Deze sessie is als positief ervaren door de overige zusters in besluitvormingsposities bij het vrouwen Cafe. De criteria die door het VPF zijn vastgesteld om als rolmodel te kunnen staan zijn:

· Integriteit,

· Daadkrachtig zijn,

· Concrete resultaten hebben bereikt ,

· Een zeer inspirerende attitude hebben ,

· Vlot zijn en gemakkelijk allerlei contacten kunnen leggen

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.