Dit zullen mr. Aniel Autar en mr. dr. Jan-Ger Knot betogen in hun voordracht voor de Surinaamse Juristenvereniging op donderdag 4 oktober aanstaande. De titel van de voordracht luidt: ‘Ongehuwd samenwonen, de tijd van vrijblijvendheid is voorbij!’

Ofschoon de inleiders het wenselijk achten dat de Surinaamse wetgever de positie van concubinerenden in het Nieuw Surinaams Burgerlijk Weetboek regelt, betekent dit naar hun mening niet dat de zwakste partij geen rechten zou hebben. Integendeel: reeds nu kan de armste partij aanspraak maken op een vergoeding.

Als het om internationale relaties gaat, kan het met het oog op de hoogte van de vergoeding, soms verstandiger zijn om de partner in het land waar hij woont, in rechte aan te spreken.

Na de inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen en zal er een discussie plaatsvinden. De Surinaamse Juristen Vereniging hoopt met deze activiteit een bijdrage te leveren aan de juridische positionering van het concubinaat en de mogelijke financiële aanspraken van de buitenvrouw/buitenman.

Autar is in het dagelijks leven notaris te Rotterdam, raadsheer-plaatvervanger bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en hoofdredacteur van de populaire Compendium-reeks die zowel voor onderwijsdoeleinden op universiteiten als door praktijkjuristen wordt gebruikt en persnotaris/woordvoerder van de notariële specialistenvereniging EPN.

Knot is docent Internationaal Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer- plaatvervanger bij het gerechtshof te Arnhem Leeuwarden en redactielid van Tijdschrift Erfrecht. In het Compendium Samenwonen schreef hij het hoofdstuk Internationaal Privaatrecht.

Gelet op de actualiteit van dit onderwerp zijn niet alleen rechters, advocaten, notarissen en beleidsmakers maar is een ieder die een bijdrage kan leveren aan de discussie, van harte welkom.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.