door Robin Rosario

PARAMARIBO – De Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (SWOS) houdt vrijdag bestuursverkiezingen. Lloyd Read die de bond al 25 jaren leidt, stelt zich samen met zijn bestuur weer herkiesbaar. Bestuurslid Robby Velland die zich om persoonlijke reden niet meer herkiesbaar stelt, wordt vervangen door Roy Coupain.

GFC Nieuws verneemt van een bestuurslid van de bond dat er mogelijk een tweede lijst wordt ingediend maar daarvoor is het bestuur Read niet bang omdat zij weet dat het personeel voor continuïteit zal gaan en tot nu toe tevreden is met de werkzaamheden die door het bestuur worden uitgevoerd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.