PARAMARIBO- Er zijn zichtbare vorderingen in de bouw van de brug over het Saramaccakanaal. De werkzaamheden voor deze oeververbinding begonnen in 2011. De brug zal de Indira Gandhiweg direct verbinden met het gebied Saron. Op de werkplek zijn er heel wat materialen te zien waarmee de brug uiteindelijk vaste vorm moet krijgen. Een leidinggevende bij Nameco NV, het bedrijf dat belast is met de bouw, wilde tegenover GFC Nieuws niet uitweiden over de vorderingen.

“Ik word dagelijks gebeld, maar één dezer dagen zullen we de pers uitnodigen om gericht informatie te verschaffen”, zegt de man. Hij wilde wel kwijt dat er deze week een bespreking komt met het ingenieursbureau, het ministerie van Openbare Werken (OW) en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Inmiddels is bekend dat het middelste gedeelte van de brug de komende week wordt geplaatst.

Dit gedeelte is voor degenen die een kijkje bij de werkzaamheden gaan nemen wel te zien, liggend op een platform langs het water. Het bureau Rustwijk & Rustwijk is belast met de directievoering van de brug, die bekostigd wordt uit staatsmiddelen. De brug is bedoeld om een oplossing te brengen in de verkeersintensiteit. Momenteel lopen er vier bruggen over het Saramaccakanaal, te weten de brug in de Van ‘t Hogerhuysstraat, in de volksmond bekend als de Nieuwe Brug, de brug in de Coesewijnestraat, de Magenthabrug en de Kameelbrug.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.