Door het ontbreken van een korte termijn plan bij de NV Energiebedrijven Suriname (E.B.S.) wordt de Surinaamse consument nodeloos in de kosten gejaagd. Dit zegt de voorzitter van de Consumentenbond Suriname, Rudy Balker.

“Terwijl de EBS misbruik maakt van haar monopoliepositie in Suriname, merkt de Consumentenbond Suriname dat het budget van de consument onder druk komt te staan, door het zogenaamde ‘load shedding beleid”.

Balker zegt er voorstander van te zijn, dat de regering nog een speler de gelegenheid biedt om op de Surinaamse markt te opereren. Hierdoor kan een gezonde concurrentie ontstaan. “Nu moeten voedingsmiddelen eerder in de afvalbak gegooid worden na een stroomonderbreking, met als gevolg kapitaalvernietiging voor de consument”.

Ondertussen wordt de Consumentenbond Suriname dagelijks geconfronteerd met tal van klachten van bewoners in verschillende buurten. Balker zegt verder dat er op korte termijn een oplossing moet komen om de consument uit deze onderdrukte positie te verlossen. Hij ziet als de meest voor de hand liggende oplossing, dat de EBS een proportionele vergoeding in Surinaamse dollars vrijmaakt ter compensatie voor elk huishouden dat getroffen is door een onvoorziene stroomonderbreking.

“Duidelijk is, dat bij de aansluiting op het elektriciteitsnet alle partijen zich moeten houden aan hun verplichtingen. In het contract staat duidelijk waaraan de consument zich moet houden. Zo moet, ter voorkoming

van het opleggen van een stroomafsluiting en boetes, de consument haar financiële verplichtingen op tijd nakomen. Maar, ondertussen gooit de leverancier van de elektriciteit er met de pet naar. De Consumentenbond Suriname zal zeker haar bijdrage leveren als het gaat om de consument bewust te maken dat die op een efficiënte wijze omgaat met elektriciteit. Daarbij zal rekening worden gehouden met de lange termijn plannen van de regering waarin voldoende elektriciteit gegarandeerd moet zijn tot het jaar 2033″.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.