Alle pedagogische instituten zullen in het vervolg een uniforme rekendidactiek hanteren. Onderwijsminister, Ashwin Adhin, heeft de vorige week uit handen van Linda Rozenblad, waarnemend directeur van het Instituut voor Opleiding van Leerkrachten(IOL), een pakket van 4 boeken in ontvangst mogen nemen. Een commissie onder leiding van Ewald Levens heeft hiertoe het voorbereidend werk verricht.

De commissie werd in het leven geroepen om een Reken- Wiskunde didactiek voor alle pedagogische instituten te ontwikkelen. Naast drie werkboeken heeft de commissie ook gewerkt aan een opdrachtenboek. Het papierwerk zal gebruikt worden voor het vak rekenen binnen het basisonderwijs. Volgens Ewald Levens, coördinator van de voorbereidingscommissie, is er met dit papierwerk een belangrijke bijdrage geleverd aan een uniforme rekendidactiek op de pedagogische instituten en het oplossen van het rekenprobleem binnen het basisonderwijs.

In het gesprek met minister Adhin kwam naar voren dat de documenten competentiegericht zijn en de focus op zelfreflectie sterk is. De onderwijsminister is onder de indruk van alle inzet en het werk dat uiteindelijk geleverd is.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.