Binnenkort vindt de rehabilitatie van de openbare markt Lelydorp plaats. Tijdens de uitvoering van het project zullen de marktverkopers ondergebracht worden in een tijdelijk onderkomen niet ver van hun huidige standplaats. Het project start in de maand april en zal eind augustus 2014 opgeleverd worden.

De standhouders hebben op donderdag 13 februari jongstleden zitting mogen nemen in een werkgroep, die zal meewerken aan een vlot verloop van de rehabilitatie van de markt. In verband met het decentralisatieprogramma (DLGP 2) zal er een moderne markthal opgezet worden op een gedeelte van het terrein. De openbare markt heeft een belangrijke economische waarde voor het district Wanica en met dit project beoogt het DLGP de economische bedrijvigheid van dit district te vergroten. De laatste jaren is gebleken dat door de vervallen staat van de openbare markten én de concurrentie in de omgeving, de marktverkopers steeds minder verdienen.

Deze modernisering zal erin resulteren dat marktverkopers kwalitatief hoge producten ten verkoop kunnen aanbieden in een milieuvriendelijke omgeving. De burgers krijgen hierdoor echt waar voor hun geld. Deze win-win situatie komt dus alle partijen ten goede. Het is daarom van belang dat de standhouders ook betrokken worden bij de uitvoering van het project om zodoende de burgerparticipatie middels inspraak en zelfwerkzaamheid te bevorderen.

Nadat het bestek door de aangetrokken consultant was uitgelegd aan de standhouders, kregen zij de gelegenheid eventuele aanpassingen welke over het hoofd zijn gezien of anderzijds wenselijk zijn, naar voren te brengen. Hierna werd de werkgroep geïnstalleerd door districtscommissaris van Wanica, Rabin Jiawan. In de werkgroep hebben ook de marktmeester, de bestuursdienst en het Burger Informatie Centrum (BIC) zitting. De directievoering ligt bij de Civiel Technische Afdeling van het districtscommissariaat Wanica.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.