In een reactie tegenover Dagblad Suriname gaat Simone Goodett, psycholoog en founder van Thora Psychologiepraktijk, in op gestelde vragen over het onderwerp ‘(Voor)lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind’. 

Voordelen van (voor)lezen

Goodett geeft allereerst aan, dat (voor)lezen ontzettend veel voordelen heeft voor de ontwikkeling van het kind. De taal- en spraakontwikkeling wordt hierdoor gestimuleerd, ook de woordenschat/vocabulaire breidt zich uit. En dat is noodzakelijk om je op adequate wijze uit te drukken, zegt Goodett. 

Volgens de psycholoog is het belangrijk om ook goed te articuleren tijdens het voorlezen, zodat het kind dit ook leert. “Het zorgt er allemaal voor dat het kind plezier ervaart bij het lezen en dat graag doet. Eventuele achterstanden/problemen op dit vlak kunnen sneller geïdentificeerd worden als men vaak bezig is hiermee.”

Voorlezen betekent ook quality time met het kind. “Tijdens het voorlezen wordt tijd uitgetrokken met het kind en wordt de ruimte gecreëerd voor een veilige hechting. Het is belangrijk dat het kind zich geliefd, gehoord voelt en het zijn ook momenten als deze die gebruikt kunnen worden om een gesprekje met het kind aan te knopen. Misschien over lastige onderwerpen of gewoon een luchtig gesprek”, stelt de psycholoog. 

Als derde punt haalt zij aan, dat men door lezen en napraten over een bepaald onderwerp, ook sociale vaardigheden/sociale waarden en normen kan aanleren of bespreekbaar kan maken.

Verder zegt zij, dat kinderen ook hun fantasie de vrije loop kunnen geven, door zelf een deel van het verhaal te mogen verzinnen/vertellen op basis van de plaatjes of van datgene wat ze hebben onthouden tijdens het voorlezen.

In hoeverre lezen ouders hun kinderen voor in Suriname?

Hierop zegt de psycholoog, dat er wel ouders zullen zijn die voorlezen of het nut en noodzaak ervan inzien. “Maar, al met al wordt het veel te weinig gedaan.”

Aan haar werd vervolgens de vraag gesteld waaraan dat ligt. Zij geeft aan, dat het verscheidene redenen kunnen zijn. “Bijvoorbeeld ouders die een overvol programma hebben en weinig tijd om handen. Ouders die zelf moeite hebben met (voor)lezen of ouders die het thuis niet nodig vinden aangezien het kind al naar school gaat.” Soms kan men het gevoel hebben dat ze het kind overbelasten als ze thuis nog eens bezig zijn met schoolse vaardigheden, stelt Goodett. 

Hoe kan (voor)lezen bij kinderen gestimuleerd worden?

Volgens de psycholoog kan dit gestimuleerd worden door het voor te doen. “Kinderen imiteren gedrag en hiervan moeten wij gebruik maken door het voorlezen tot een prioriteit te maken.” Nog een manier om dit te stimuleren is “quality time zoals voorleestijd met het kind inplannen net zoals andere zaken ingepland worden”. 

“Vaak ziet men het als vanzelfsprekend of als er toevallig tijd vrij is of men zin heeft. Maar in de praktijk zien we al te vaak dat het dan nauwelijks aan de orde komt. Natuurlijk neemt dit niet weg dat er spontaniteit mag zijn, maar enige regelmaat en routine is zeker handig voor kinderen”, aldus Goodett.

SK

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.