In verband met het onlangs in de pers verschenen bericht omtrent de sluiting van de “back track route” aan onze westgrens, meldt het Bureau Nationale Veiligheid van het Kabinet van de President  het volgende.

De President van de Republiek Suriname, Desiré Delano Bouterse, heeft het vorig jaar aangekondigd dat er hard gewerkt zou worden aan de inventarisatie van de situatie bij de grenzen van ons land en implementatie van het nieuw bordermanagement systeem, welke ondermeer gedigitaliseerd het personenverkeer zal verwerken en monitoren.

In dit verband is het van belang dat de overheid officiële  “port of entrees” landelijk instelt. Bij de assessment gedaan door de hiervoor in aanmerking komende diensten, is ook de back track route aan de orde geweest. Thans zal samen met de districtscommissaris, de volksvertegenwoordigers in het district en ook de personen die hiervan sociaal en economisch afhankelijk zijn, nagegaan worden wat voor de gemeenschap het best haalbaar is.

De regering is zich terdege van bewust dat naast het feit dat de mensen hiermede in hun bestaan voorzien, er ook sociaal, cultureel, historische en familiaire banden bestaan die een weloverwogen aanpak rechtvaardigen.  De back track route wordt reeds decennia gedoogd, maar is voor de overheid een onoverzichtelijke  situatie, omdat zij daar niet officieel vertegenwoordigd is.

De assessment onder leiding van het Bureau Nationale  Veiligheid is nog niet afgerond en voorgelegd aan de regering. Derhalve heeft de regering nog geen besluit genomen op welke wijze tot evaluatie en regulering zal worden overgegaan, bij de situatie aan de grenzen. Feit is dat inderdaad de diensten middels training en dergelijke worden voorbereid op verhoogde veiligheidsmaatregelen in stad en distrikten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.