Een delegatie onder leiding van minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft van 26-30 september in Washington D.C. deelgenomen aan de “30th Pan American Sanitary Conference”van de Pan American Health Organization (PAHO) en de “74th Session of the Regional Committee of WHO for the Americas”. 

Suriname maakt deel uit van het “Executive Committee” van deze regionale organisatie tot en met september 2023 en vervulde de functie van Rapporteur binnen dit comité tot en met afgelopen maand.

Minister Ramadhin heeft namens de regering van Suriname zijn stem uitgebracht tijdens de verkiezing van de nieuwe PAHO-directeur. Zes kandidaten van 6 verschillende lidlanden waren geselecteerd voor deelname aan de verkiezing voor bovengenoemde functie, maar een land heeft zich ruim een maand voor de verkiezing teruggetrokken. Dr. Jarbas Barbosa Da Silva Jr. uit Brazilië werd gekozen tot de nieuwe PAHO-directeur voor een periode van vijf jaar.

Ramadhin heeft tijdens deze bijeenkomst middels interventies de standpunten van Suriname per resolutie kenbaar gemaakt, zo bericht het ministerie van Volksgezondheid.

  • Het ministerie gaat echter in haar berichtgeving verder niet in op wat dan die standpunten per resolutie waren en volstaat slechts met het benoemen – in de Engelse taal – van enkele resoluties. Het is jammer, dat het ministerie niet de moeite heeft genomen om de resoluties gewoon simpelweg in het Nederlands te benoemen. Wanneer je als ministerie de samenleving goed wilt informeren over wat onder andere de minister zoal doet, doe het dan goed en volledig en laat de samenleving niet zitten met openstaande vragen en onbeantwoorde vragen door onvolledige berichtgeving. 
  • Voor die mensen die toch geïnteresseerd zijn in een paar resoluties die door Volksgezondheid worden opgesomd in haar uitgebrachte persbericht zondagavond 2 oktober, in dus het Engels, hier zijn ze: “Policy for recovering progress towards the SDG’s, Policy for improving Mental Health, Policy on Integrated care, Policy on National regulatory systems for medicines and other health technologies, strategies on Genomic surveillance for epidemic and pandemic preparedness and response, Update COVID-19, International Health Regulations, Substance use, Epilepsy, Alcohol, Urban Health, Disaster risk, Health technologies, Cervical cancer, Woman, children, and Adolescent health, Information systems and Trans fatty acid.”…

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.