Op maandag 21 maart is in  het gebouw van het Institute of Graduate Studies and Research (IGSR) op de campus van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) een tweedaags congres Research Days gestart.  Deze activiteit is georganiseerd in het kader van het VLIR AdeKUS – IUC Partner Programme.

In een serie artikelen besteedt GFC Nieuws aandacht aan de presentaties, die werden gegeven door middel van power point en op bilboards. Eerder verscheen een bijdrage met als titel, Hoe arm is Suriname.  Deze keer:

De visdiversiteit in de Suriname rivier na de bouw van de stuwdam en het Brokopondo reservoir

Frank van der Lugt is als docent verbonden aan de Faculteit Wis- en Natuurwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij schreef:

Na de oplevering van de stuwdam in 1964 werd er in de Suriname rivier een groot reservoir (1560 vierkante km) gevormd stroomopwaarts van de dam. Het was het eerste reservoir dat gevestigd werd in het tropische regenwoud. Deze dam (Afobaka dam) en het Brokopondo reservoir hebben een negatief effect gehad op de visdiversiteit van de Suriname rivier.

Voordat de dam en het reservoir bestonden, waren er 172 vissoorten te vinden het desbetreffende deel van de Suriname rivier. Maar na vijftig jaren zijn er slechts 41 vissoorten te vinden in het reservoir. Grote commercieel interessante vissen zoals de Kwimata (Prochilodus rubrotaeniatus), Semaprochilodusvarii en de La-law (Brachyplatystoma) kunnen het volledige Surinamerivier stroomgebied niet meer bereiken.

Het construeren van een geschikt vispassage-luik nabij de stuwdam kan de terugkeer van bepaalde vissoorten bevorderen. Een haalbaarheidsstudie met warrelnetten in de buurt van het woelbekken stroomafwaarts van de dam zou uitgevoerd moeten worden om te onderzoeken welke vissoorten mogelijk gebruik zouden maken van het passage-luik. Eén van de doelen van de Brokopondo-overeenkomst (aangegaan in maart 1961 voor een termijn van 75 jaren) tussen de Surinaamse overheid en de Alcoa Mining Company is om de visserij van de Surinamerivier te bevorderen.

 

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.