In het kader van het Clean Development Mechanism organiseerde het ministerie van ATM een vijfdaagse training waarbij de deelnemers getraind worden in het gebruik van een speciale software die hen in staat zal stellen om nauwkeurig na te gaan welke de hoeveelheid is aan uitstoot van broeikasgassen in de landbouw en bosbouw. Deze training stond in het teken van de verandering van het klimaat.

De trainer Johannes Broetz is een deskundige op het gebied van broeikasgasinventarisaties van de Coalition for Rainforest Nations, waarvan Suriname lid is. Op woensdag 3 oktober ging deze training van start in het gebouw van het directoraat Milieu.

et primair doel van dit project is om de opbouw van de individuele capaciteit van ontwikkelingslanden zoals Suriname te versterken. Hierdoor kan er onderzoek gedaan worden naar de hoeveelheid broeikasgassen die als gevolg van o.a. landbouw -en bosbouwactiviteiten wordt uitgestoten en in het milieu terechtkomen.

Een van de peilers van het Klimaatverdrag is het mitigeren oftewel verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer welke verwarming van het klimaat veroorzaakt. De uitstoot van broeikasgassen kan worden tegen gegaan door te stoppen met ontbossing en bosdegradatie, met andere woorden door het behoud van de bossen.

Het REDD+ Mechanisme houdt voor Suriname in dat voor het behoud van zijn bossen, financiële compensatie verkregen kan worden van ontwikkelde landen. Om in aanmerking te komen voor financiën zal ons land moeten beschikken over accurate cijfers met betrekking tot de grootte van de uitstoot van broeikasgassen. De speciale software waarin de deelnemers worden getraind, zullen Suriname in staat stellen om deze accurate cijfers te presenteren.

In de bedoelde training werd de focus gelegd op het gebruik van de software die betrekking heeft op de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw en bosbouw. Deze software die ALU wordt genoemd, geeft een nauwkeurig overzicht van data in de bosbouw –en landbouwsector.

Hierdoor kan er beter worden nagegaan waar er ondersteuning nodig is vanuit het REDD+ mechanisme. De deelnemers van deze training zijn deskundigen op het gebied van bosbouw, landbouw, bodem, veeteelt, Geographic Information Systems/Mapping en Management/Archiveren. Ze werken bij de ministeries van RGB, LVV, ATM en de instanties SBB, CELOS en ADEKUS. De training wordt dinsdag, 9 oktober 2012, afgesloten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.