Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft zaterdag 28 januari een werkbezoek gebracht aan het Mungra Medisch Centrum, MMC, in Nieuw Nickerie. Het was zijn eerste formele bezoek aan het noodlijdende ziekenhuis. Hij werd ontvangen door de Verpleegkundig Directeur Sergio Linga en de voorzitter van het stichtingsbestuur Anoepkoemar Ramadin, tezamen met een deel van het personeel in het MMC.

In zijn korte toespraak heeft de heer Linga de meest urgente problemen waarmee het ziekenhuis te kampen heeft onder de aandacht van de vicepresident gebracht. Tevens heeft Linga ook aangegeven welke stappen ondernomen zijn die er al vanuit de directie, bestuur en het ministerie van Volksgezondheid, om tot een oplossing te komen van de heersende crisis in het ziekenhuis.

Het gaat onder meer over de tekorten aan medicamenten, medisch verbruiksartikelen, materialen voor lab/reagentia, defecte radiologische apparaten, maar ook het wegtrekken van kader.

Aan de vicepresident is ook gevraagd om het mogelijk te maken dat het personeel van het MMC in aanmerking komt voor een bouwrijp perceel, omdat dit een stukje bestaanszekerheid geeft.

De situatie in de instelling is volgens verplegend personeel niet rooskleurig, de directeur heeft bevestigd aan Dagblad Suriname dat er spoedig heel wat aangepakt zal worden. Ook achterstallige betalingen zouden in orde worden gemaakt, zo werd onlangs ook bevestigd door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in de Assemblee. Het NDP-Assembleelid Ebu Jones had beweerd dat de bewindsman zou weigeren de gelden over te maken, maar die bewering werd door Ramadhin met kracht verworpen.

De vicepresident heeft beloofd aandacht te zullen schenken aan de aangehaalde problemen en deze verder door te communiceren met de minister van Volksgezondheid en waar nodig met president Chandrikapersad Santokhi.

Hierna kreeg hij een korte rondleiding door het ziekenhuis. De leiding en personeel van de keuken waren bijzonder onder de indruk van het bezoek van Brunswijk aan die afdeling. Ze hebben de wens uitgesproken om de keuken een opknapbeurt te geven en deze te voorzien van de noodzakelijke apparatuur/hulpmiddelen.

De heer Linga kreeg van de vicepresident de instructies om een namenlijst naar hem toe te sturen van de medewerk(st)ers die behoefte hebben aan een bouwkavel.

De vicepresident maakte gebruik van de gelegenheid het personeel te bedanken voor hun inzet en nadrukkelijk gevraagd hun krachten te blijven geven aan de hulpbehoevende mensen.

GW

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.