PARAMARIBO, 25 nov – De regering doet er goed aan een toekomstgerichte visie te ontwikkelen, gebaseerd op optimale en duurzame benutting van beschikbare natuurlijke en menselijke hulpbronnen. Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormde Partij, VHP, naar aanleiding van zeven en dertig jaar onafhankelijk Suriname. Er wachten grote uitdagingen. De democratie “wankelt.” Het parlement laat zich in met werk in van de rechterlijke macht, die ook nog in het openbaar besproken wordt door de president.

De amnestiewet vormt evenzeer een ebdreiging voor rechtsstaat en democratie. Erger nog, de regering faalt grandioos als het aankomt op reageren op sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Van een sociaal contract zoals de president Bouterse ooit beloofde, is geen sprake. Structurele maatregelen om de noden van de burgers te verlichten blijven uit. Wat het buitenlands beleid betreft, mag ook het een en ander veranderen. Het diasporabeleid moet “pragmatisch worden ontwikkeld.”

Samenwerking met de diasporasamenleving in het buitenland is onotbeerlijk. De diaspora in met name Nederland moet actief betrokken worden bij de ontwikkeling. Er zal ook meer aandacht geschonken moeten worden aan de veiligheid in de samenleving en het veiligheidsgevoel onder burgers. Zinloos geweld en onvrede, onveiligheid, agressie onder het volk, aanhoudende normvervaging en moreel verval “moeten worden verbannen.” Ook zijn onmiddellijk maatregelen nodig tegen de criminaliteit.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.