PARAMARIBO- De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) zegt zich ervan bewust te zijn dat het Surinaamse volk ernstig gebukt gaat onder steeds toenemende armoede, discriminatie, vrees en angst en vertrapping van wet en recht. “Laten we Pasen aangrijpen om het onrecht tot het verleden te laten behoren”, zegt de partij in haar Paasboodschap.

“Laat het eenieder van ons gegeven zijn dat wij in de geest van Pasen gezamenlijk zullen inzetten voor land en volk. Laten wij ook vriendelijk en barmhartig te zijn, eerlijk en van goede wil tegenover anderen en met hen lief en leed te delen”, stelt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

Met Pasen staan christenen wereldwijd stil bij de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Pasen is volgens de VHP het feest van de overwinning van het leven op de dood, want door de opstanding van Christus is ook aan ons allen de opstanding uit de dood geschonken.

“Onder welke moeilijke omstandigheden wij hier in ons aardse leven ook moeten doormaken, welke beproevingen ons ook bezoeken, met welke angstbeelden ons diegenen ook proberen te verlammen die ons de toekomst proberen uit te tekenen zonder in het bezit te zijn van echt spiritueel vermogen, wij moeten altijd met een gerust vertrouwen en vreugdevol in het leven staan”.

De VHP feliciteert de gehele natie met het heilige Paasfeest. “Moge de hulp en zegen van de waarlijk uit de dood verrezen Heer ieder van ons vergezellen in ons verdere leven”, aldus de partij.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.