Onlangs heb ik op GFC Nieuws en No Spang gelezen dat een zekere David Persaud erg boos is op enkele prominente VHP-ers die heel actief zijn op het veld. Als politicus heb ik het een en ander snel nagetrokken. Bij mijn onderzoek is gebleken dat deze meneer niet binnen de structuren van de partij voorkomt. Ik heb ook van de voorzitter van de jongeren VHP-Nickerie, de heer Jayant Karaya, vernomen dat de schrijver van dit artikel bij hem onbekend is.

Verdeeldheid zaaien

In de politieke geschiedenis van Suriname is verdeeldheid zaaien geen onbekend verschijnsel. Vaker wordt er over politieke partijen geschreven met een bepaalde bedoeling. Men wil gewoon via persberichten verdeeldheid en onrust zaaien. In dit specifieke geval wil men de opmars van de VHP in Nickerie stuiten. De verdeel- en heerspolitiek is ook een bekende strijdmethode die politici in het algemeen gebruiken om politieke opponenten klein te krijgen. Wij moeten ook leren leven met deze politieke strijdmethode.

Vaker wordt er niet op de bal maar op de man gespeeld. Ik wil de VHP’ers in Nickerie vragen om waakzaam te zijn. Er gaan personen in de pers artikelen schrijven die zogenaamd voor de belangen van de VHP’ers opkomen, maar achteraf bekeken zijn het politieke opponenten die zich als VHP’ers voordoen.

Chandrikapersad Santokhi is niet weg te denken

Sedert het aantreden van de heer Chandrikapersad Santokhi als voorzitter van de VHP is het politiek getij in Nickerie totaal veranderd. De Nickeriaanse kiezers zijn zeer bewust en zij weten precies wie dit land tot grote hoogte kan brengen. De VHP heeft in 2010 een terugval gehad, omdat de toenmalige opponenten de Nickeriaanse kiezers gouden bergen beloofd hadden.

Men had goedkope diesel en kunstmest beloofd; men had subsidie beloofd aan de rijstboeren; men zou het rijstareaal uitbreiden van 50.000 ha naar 200.000 ha; men zou goedkope levensmiddelen brengen voor de Nickerianen. Al deze mooie droomverhalen hebben bijgedragen dat de toenmalige oppositie in 2010 is gaan groeien.

Na vier jaren regering Bouterse/Ameerali zijn de mooie beloften blijven hangen in de troposfeer (in de onderste laag van de dampkring). De politieke migratie naar de Oranjepartij is niet meer te stuiten in Nickerie. Op 25 mei 2015 zullen de kiezers bepalen welke leiders dit land verder gaan besturen.

Ondergang van het Incarijk

In de wereldgeschiedenis kunnen wij vele voorbeelden aanhalen hoe de opponenten (tegenstanders) te werk zijn gegaan. Als je de politieke opponent niet kan bestrijden, dan moet je als een mol binnenkruipen bij de vijand en vandaar uit de partij ondermijnen en verkeerde informaties verspreiden. Een concreet voorbeeld voor de ondergang van Peru.

In 1532 landde de barbaar Pizarro in Peru (het Incarijk) met een handjevol mannen. Hij kwam gauw tot de ontdekking dat twee broers om de opvolging vochten. Het ging om de halfbroers Atahualpa en Huascar. Beide broers waren zonen van de Sapa Inca Huayna Capac.

Huascar was eigenlijk de rechtmatige opvolger. Pizarro heeft toen vrede gesloten met Atahualpa en heeft hem ook beloofd dat hij (Pizarro) ervoor zal zorgen dat Atahualpa de nieuwe koning van Peru wordt. Zij hebben toen samen gestreden om Huascar uit te schakelen, wat ook gebeurd is. Atahualpa dacht dat hij de koning zou worden van Peru, nadat zijn broer Huascar uitgeschakeld was, maar de baarbaar Pizarro heeft hem (de verrader) gevangen genomen en afgemaakt.

Beide broers vochten om de macht, maar uiteindelijk heeft Pizarro de macht in Peru overgenomen. De Spaanse overheersing heeft veel ellende gebracht voor de Peruaanse Indianen. Met dit voorbeeld wil ik de VHP’ers in Nickerie vragen om waakzaam te zijn voor politieke infiltranten. De VHP’ers moeten extra alert blijven dat mensen die hun persoonlijke ambities niet kunnen realiseren de politieke strijd binnenshuis gaan voeren.

Zij kunnen het partijbelang ondergeschikt maken aan het eigen belang. Opponenten gaan alle legale strijdmethoden gebruiken om de opmars van de VHP in Nickerie te stuiten. In de politiek moet men van alles verwachten. Mensen mogen hun persoonlijke ambities hebben, maar het algemeen belang moet altijd boven de eigen ambities staan.

Het goede werk voortzetten

Ik wil de volgende boodschap aan politici meegeven. Door achter een bureau te zitten en allerlei mooie analyses te maken, gaat men geen succes boeken in de politiek. Men moet naar de kiezers gaan; men moet naar elke straat of wijk gaan; men moet met de mensen praten en hen persoonlijk uitleggen wat de politieke partij, waartoe je behoort, wil nastreven om Suriname tot grote hoogte te brengen.

In alle eerlijkheid kan ik wel zeggen dat mevrouw Harriete Ramdien (ik ken haar vanaf juli 2001) een vrouw is die geen politiek bedrijft achter een computer en of bureau. Overal waar zij zich inzet, boekt zij succes. Toen zij mij in 2001 vertelde dat zij tenminste een zetel voor de DNP zou behalen in Nickerie, lachte ik haar uit. Haar inzet was zo groot dat ze via de VVV in 2005 in het parlement belandde.

In 2010 heeft zij op eigen kracht 1.559 voorkeursstemmen voor de NDP (MC) behaald. Haar politieke kracht zit op het veld en niet achter een bureau. Tenslotte roep ik alle VHP’ers op om het uitgestippeld beleid, welke door de VHP–leiding is uitgezet, volledig uit te voeren om politiek succes te boeken. Wij hebben nog 15 maanden te gaan. De politieke toekomst ligt in uw handen.

De structuren in Nickerie moeten gezamenlijk het veld intrekken. Wij moeten op 25 mei 2015 een einde maken aan het vernietigende financieel beleid welke door deze regering wordt gevoerd. De voorzitter van de VHP, de heer Chandrikapersad Santokhi is continu op het veld. Hij gaat persoonlijk naar de kiezers om met hen te communiceren. Zijn veldbezoeken staan bekend als de “meet the people” campagne.

Hardeo Ramadhin

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.