Tijdens het bezoek van een parlementaire delegatie in augustus 2010 aan het district Nickerie was door de delegatieleider Rabin Parmessar aangegeven dat de rijstsector in intensive care lag en dus zeer acuut aandacht nodig had van de huidige (toen nieuwe) regering.

Het is een zeer pijnlijke ervaring om te moeten aanschouwen hoe onze rijstsector vanaf augustus 2010 met de dag achteruit gaat, is het oordeel van de VHP Nickerie. De VHP Nickerie constateert dat hetgeen met zeer veel moeite was opgebouwd (ingezaaid areaal, voorlichting, aanpak infrastructuur middels waterschappen, etc.) door de zogenaamde betere bestuurders in drie seizoenen is vernietigd. Het ingezaaid areaal zal in dit huidig seizoen zeer waarschijnlijk de 20.000 hectare niet halen, terwijl overleg en communicatie tussen de stakeholders in de sector nu voornamelijk via de dagbladen en televisie plaatsvindt, uiteraard indien men dat onder de categorie overleg zou mogen plaatsen. Zo staat in een persbericht van de partij.

Er wordt veel meer persoonlijke aanvallen onderling geuit dan dat er sprake is van uitgebreid technisch overleg tussen de stakeholders, inclusief het ministerie van LVV. Een gedegen voorlichtingsprogramma is voor zover bekend niet beschikbaar, staat verder in het bericht.

Een duidelijk voorbeeld van de chaos in de rijstsector is de incentive van SRD130 per hectare zoals door de coördinator van het rijstorgaan is bekendgemaakt. Achteraf blijkt dat het ministerie van LVV de voorbereidingen niet heeft getroffen om de financiële middelen te doen reserveren. Deze situatie, waarbij er bij de rijstproducenten verwachtingen zijn gewekt, is tot heden uitzichtloos. Hoe denkt deze regering door dit chaotische rijstbeleid het ingezaaid areaal uit te breiden naar de 200.000 hectare per jaar dat als doel is gesteld? Althans, dat vraag de VHP Nickerie zich af.

De oorzaak van de achteruitgang ligt grotendeels in het ontbreken van een duidelijk beleid en de vage bevoegdheden van de instituten die belast zijn met de uitvoering van de voorgenomen ontwikkelingsstrategieën.

De VHP Nickerie stelt voor dat het ministerie van LVV het initiatief neemt en alle stakeholders uitnodigt om afspraken te maken voor structureel, inhoudelijk en technisch overleg ten gunste van de rijstsector. Indien dit uitblijft, wordt gevreesd dat de rijstsector door dit huidige beleid in COMA zal belanden. Regering er zijn dringende maatregelen vereist, vindt de partij.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.