Het beleid van minister Edward Belfort ten aanzien van de “Voorwaardelijke Invrijheidstelling”(VI) voor gedetineerden is zeer zorgwekkend. Een recordaantal van 105 gedetineerden zal in vrijheid komen zodra de minister van Justitie en Politie(JusPol) de beschikkingen heeft getekend voor de voorwaardelijke invrijheidstelling .

Terwijl de korpschef klaagt dat veel van de criminelen recidivisten zijn, gaat de minister van JusPol Edward Belfort vrolijk door met het in vrijheid stellen van zware criminelen. Door de bewuste foute handeling van de minister zal de verruwing van de criminaliteit toenemen.

De mediacommissie van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP)betreurt het ten zeerste dat minister Edward Belfort geen rekening houdt met de angstgevoelens en het veiligheidsgevoel van de burgers. Door de foute handeling van de minister is het veiligheidsgevoel bij de burgers als sneeuw voor de zon verdwenen.

Voor de minister maakt het kennelijk niet uit of onder de gedetineerden moordenaars en verkrachters zijn en of ze nu vrij komen of later. Het is meer dan duidelijk dat minister Belfort niet kan omgaan met zijn bevoegdheden.

Minister Edward Belfort weet heel goed dat hij op deze manier van handelen een verkeerd signaal heeft afgegeven aan de samenleving. En daarom verwacht hij dat velen deze kwestie zullen aangrijpen om met modder te smijten.

In plaats van dat de minister met harde maatregelen en goed beleid komt om de criminaliteit aan te pakken, gaat hij juist in de verdediging. Wanneer zaken niet op een correcte wijze worden afgehandeld, is het logisch dat de samenleving kritiek gaat leveren op zijn beleid.

In een kort interview met de VHP mediacommissie zegt ex- minister Santokhi dat personen die zware misdrijven zoals verkrachtingen en roofmoorden hadden gepleegd, in zijn periode als minister van JusPol, totaal niet in aanmerking kwamen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling omdat dat in strijd was met de grondwet.

Volgens hem is de vrijlating van gedetineerden bij wet geregeld en dat eerst aan bepaalde beleids- en wettelijke voorwaarden moet worden voldaan voordat iemand in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De grondwet dient nageleefd te worden.

Een rechterlijk vonnis wordt opgelegd met twee doeleinden. Een generale preventie, waarbij de samenleving wordt beschermd tegen de dader en de andere is de speciale preventie, waarbij de dader wordt gestraft voor een ernstig feit, zodat hij dit feit niet meer begaat. Tegelijkertijd moet er gewerkt worden aan het resocialisatieproces.

Moordenaars en verkrachters mogen in geen geval voorwaardelijke invrijheidstelling krijgen. Dit zegt hij naar aanleiding van de aankondiging van de huidige minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, om 105 gedetineerden vrij te laten.

De VHP mediacommissie is van oordeel dat minister Belfort zich niet ervan bewust is dat door de voorwaardelijke invrijheidstelling van 105 gedetineerden, waaronder moordenaars en verkrachters, bij de burgers angst wordt aangejaagd. Laten wij nu even reëel zijn, door de voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden is het mogelijk dat daders en slachtoffers oog in oog komen te staan. Dat kan zeer nare gevolgen hebben voor de slachtoffers.

De VHP mediacommissie doet een beroep op de minister van JusPol om geen beschikkingen te tekenen voor verkrachters en moordenaars. Minister neemt u de beslissing in heroverweging indien u ook beschikkingen heeft getekend voor verkrachters en moordenaars.

VHP mediacommissie

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.