PARAMARIBO- In een ochtendblad van 11 oktober 2012 verscheen er een bericht onder de kop: Santokhi wil harde taal in de wet tegen terrorismefinanciering. De VHP zegt echter naar aanleiding hiervan te willen benadrukken dat het bij de VHP- voorzitter Chandrikapersad Santokhi om gaat: niet zozeer om harde taal in de anti-terrorismewet, zoals de kop in het krantenartikel luidt.

Het gaat bij hem om een correcte aanduiding van wat er wordt bedoeld. Het gaat in deze om resoluties en besluiten van de Verenigde Naties, de OAS, Caricom, Interpol, aangaande terroristische aanslagen en waarbij Suriname als lid van deze organisaties op internationaal niveau, ook de internationale taal gebruikt en ondersteunt van “terroristische aanslagen”.

Maar in Suriname verzacht men deze taal door gebeurtenissen, zoals de gebeurtenissen van 11 september 2001. Dit is niet alleen een dubbele standaard die Suriname hanteert met betrekking tot terrorisme, maar hiermee geeft Suriname ook een verkeerd signaal af naar de internationale gemeenschap, hetgeen door de VHP voorzitter is afgekeurd.

Deze verzachtende uitdrukking vind je ook in de amnestiewet van 2012. Het gaat in deze om amnestie voor gepleegde moorden en andere misdrijven, meldt de VHP mediacommissie zondag aan GFC.

De VHP- voorzitter spreekt de taal van de internationale gemeenschap en hopelijk zal dit effect hebben op de beleidmakers c.q. de regering. De regering moet beseffen dat Suriname een betere imago verdiend zowel nationaal als internationaal en zaken als deze niet moet bagatelliseren

De vaststelling van een der initiatiefnemers (pseudo- erudiet, de jurist Bouva!) is dat de koppeling “misplaatst en onterecht” is, omdat “juridisch en maatschappelijk” zaken rond de decembermoorden nog niet bewezen zijn.

Je vraagt je af of deze opmerking komt van een aardbewoner. Immers, wat vaststaat als een koe is dat er gemoord is, dat er moorden zijn gepleegd, stelt de VHP mediacommissie verder.

Dat staat juridisch en maatschappelijk buiten kijf. Dat is dan ook het hoofdmotief/aanleiding voor de aanname van de amnestiewet. Het is evident dat Melvin Bouva willens en wetens de samenleving probeert te misleiden met zijn opmerkingen.

De amnestiewet 2012 is bovendien vanwege haar vorm een algemene, onvoorwaardelijke, verkapte zelfamnestie en vanwege de ernst van de misdaden die erdoor gedekt worden, onverenigbaar met het internationaal recht. De amnestiewet 2012 als gevolg van de politieke inmenging in een lopend strafproces is niet grondwettelijk.

Wat nu juridisch/strafrechtelijk en maatschappelijk in de zin van Bouva “bewezen” moeten worden, is wie de daders zijn. En de amnestiewet heeft betrekking op de daders, evenals de waarheidsvinding gefocust op de daders.

Als Melvin Bouva zegt dat er nog bewezen moet worden wie de daders zijn, moet hij ervoor zorgen dat de krijgsraad niet belemmerd mag worden bij het voortzetten van het 8 decemberproces, aldus de VHP.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.