Op 25 november  herdenkt de VN,  “Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen”. De VN hebben 25 november uitgeroepen ter herdenking van de brute moord op drie politieke activisten in de Dominicaanse Republiek in 1960. Het is treurig dat in alle maatschappijen, in meerdere of mindere mate, vrouwen en meisjes te lijden hebben van lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling, ongeacht inkomensniveau, klasse of cultuur.

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem dat zeker de aandacht verdient van elke regering, omdat geweld tegen vrouwen en meisjes een grote mensenrechtenschending is waarbij levens kapot worden gemaakt. Geweld tegen vrouwen laat gemeenschappen verzieken, en de vrouwen worden beperkt in hun vooruitgang en ontwikkeling. Ze kunnen hun economische, sociale en culturele en politieke rechten niet volwaardig uitoefenen.

De Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen Vrouwen is een gelegenheid om erkenning te geven, aan de wijdverspreide en groeiende inspanningen om dit probleem te bestrijden. Vrouwenorganisaties staan er niet langer alleen voor. De media, de publieke en de private organisaties en de gewone burgers plegen hun inspanningen om vrouwen en meisjes te beschermen, en de empowerment en rechten van deze te bevorderen.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) betreurt het ten zeerste dat in deze moderne tijd met het streven naar genderbewustheid en gendergelijkheid, er in ons land toch een toename is te bespeuren van geweld tegen vrouwen. Verkrachting, moord, gedwongen seks en huiselijk geweld zijn vormen van geweld die heel vaak voorkomen. Het is tijd om het geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.

De voormalige  minister van Juspol, Chandrikapersad Santokhi, had tijdens zijn bewind, regelgeving ontwikkeld op het gebied van wet op huiselijk geweld – wet op het belagen (recentelijk nog goedgekeurd) – aanpassen wetten m.b.t zedenmisdrijven – bureau slachtofferzorg – opvang slachtoffers huiselijk geweld. Hij had toen een ontwerpwet, ter bestrijding van huiselijk geweld, ingediend bij de regering.

In dat wetsvoorstel werden verschillende vormen van huiselijke geweld strafbaar gesteld,  waaronder fysiek geweld, psychisch geweld, het stalken(belagen)financieel geweld(vb: man laat vrouw in huurhuis en voldoet de huur niet. Als minister van Juspol heeft hij veel werk verzet om geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen.

De regering dient zich in te zetten om deze vormen van geweld uit te bannen , zodat de generatie na ons kan zeggen dat wij een eind hebben gemaakt aan deze laffe misdaad tegen de helft van de mensen op aarde. Vrouwen zijn de baas over hun eigen lichaam en leven. Hun rechten dienen gerespecteerd te worden.

De wet voor de bestrijding van huiselijk geweld en slachtoffer hulp op zowel korte als  lange termijn dienen bescherming te bieden aan de Surinaamse vrouw. De onlangs benoemde commissie huiselijk geweld zal zeker met de nodige regelgeving ervoor moeten zorgen dat de plegers van geweld niet straffeloos uit gaan.

De straffeloosheid van daders moet niet langer worden getolereerd. Gezamenlijk dienen we te werken aan een stabiele Surinaamse leefgemeenschap en aan de uitbanning van geweld, in het bijzonder huiselijk geweld tegen de vrouw. Geweld tegen vrouwen en meisjes heeft geen plaats in een samenleving,

Op deze Internationale Dag, roept de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) iedereen op, regering, politieke organisaties, het maatschappelijke middenveld, individuen en bedrijven om de verantwoordelijkheid te nemen voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes.

VHP gendercommissie.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.