Namens de VHP, Voorzitter Chandrikapersad Santokhi

De ‘Dag van de Marrons’, in de samenleving bekend als de Marrondag, is een belangrijke herdenkingsdag voor de Marrons. Hoewel deze dag een Marrondag is, wordt deze dag herdacht door de gehele Surinaamse gemeenschap.

De herdenking van de Marrondag is gekozen voor 10 oktober, omdat op 10 oktober 1760 er een blijvend vredestraktaat werd gesloten tussen het toenmalige koloniaalbestuur en de Ndyuka stam van de Marrons in Suriname, waarbij de vrijheid en zelfstandigheid van deze groep als zodanig werd erkend.

Het is een dag van bezinning. Terugblikken op wat er is gebeurd in het verleden. De strijd die de Marrons hebben gevoerd, het leed van hun voorouders, en hun strijd om de vrijheid. Vanaf 1974 herdenken en vieren de Marrons jaarlijks op 10 oktober, waar ook ter wereld, de succesvolle strijd van hun voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid.

De eerste herdenking en viering van de Dag van de Marrons vond plaats op donderdag 10 oktober 1974 in het Fatima clubgebouw aan de Calcuttastraat 79 te Paramaribo. Het feit dat ze nu in vrijheid kunnen leven, wordt het gevierd.

Er wordt stilgestaan bij de strijd van de diverse Marron gemeenschappen tegen slavernij en voor de erkenning van hun menselijke waardigheid. Die strijd leidde tussen 1760 en 1767 tot het tekenen van vredesverdragen door de toenmalige koloniale overheid.

De Marrons zijn afstammelingen van Afrikaanse slaven die zichzelf bevrijdden uit de slavernij. Zij werden onder dwang van slavenhandelaars naar Suriname gebracht. Eenmaal in Suriname aangekomen vluchtten enkelen naar de bossen om daar te wonen en te strijden tegen slavernij. Na een zware strijd was het hun gelukt om zich te bevrijden van de kolonisten.

Omdat deze slaven toen voor de bossen kozen, leden de plantages verliezen. Dit was een van de redenen voor de kolonisten om op 10 oktober 1760 een vredesverdrag te tekenen met de Marrons. De Marrons bleven echter zij aan zij strijden met hun medeburgers die nog wel in slavernij leefden.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst te benadrukken, dat zij zal strijden tegen elke vorm onderdrukking en erop toezien dat de vrijheid van de gehele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woords gewaarborgd blijft.

Deze herdenkingsdag is niet alleen een dag om te vieren en te herdenken maar ook een dag vol bezinning. De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) feliciteert alle Surinamers maar in het bijzonder de Marron broeders en zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.