PARAMARIBO, 25 aug – De oppositionele Verenigde Hervormde Partij, VHP, maakt zich zorgen om de veeteeltsector. Recente problemen met de afzet leggen weer eens de feiten bloot. De regering zou moeten ingrijpen om de sector te redden van de ondergang. De VHP stelt haar deskundigheid op dit gebied ter beschikking.

De partij had onder de vorige regering het ministerie van Landbouw Veeteelt & Visserij in beheer.
“Na de zorgwekkende ontwikkelingen in de slachtveesector, dreigt thans ook de bestaanszekerheid van honderden melkveeboeren in gedrang te komen. In de afgelopen periode hebben steeds meer boeren hun beklag gedaan bij de VHP dat grote hoeveelheden rauwe melk door de Melk Centrale Paramaribo op onduidelijke gronden worden afgekeurd.”

De boeren lijden grote verliezen. Een kernprobleem is volgens de VHP dat de twee concurrenten van de melkcentrale goedkope poedermelk importeren. Dat is oneerlijke concurrentie. “De VHP vraagt de regering om bij de overige verwerkers te bevorderen, dat ook zij een evenredig deel van de rauwe melk opkopen.” De concurrenten weigeren al jaren. Opeenvolgende regering hebben daar geen verandering in kunnen brengen. De VHP hoopt op een oplossing via overleg.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.