Een verwijt is iemand iets kwalijk nemen. Je vindt dan dat iemand iets heeft verzuimd of iets heeft gedaan dat hij of zij niet had moeten doen. Bijvoorbeeld in een relatie kan de vrouw de man verwijten dat hij de scheve schaats berijdt.

In onze samenleving is elkaar verwijten maken schering en inslag. De mens vindt het nu eenmaal gemakkelijker om met de beschuldigende vinger naar een ander te wijzen en zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld de huidige regering verwijt de vorige regering wanbeleid of politici uiten in de media beschuldigingen naar elkaar om zichzelf beter voor te spiegelen.

Ook zijn er altijd verwijten te horen van het volk richting de regering of specifiek richting de president. 

Het meest gehoorde verwijt aan het adres van deze regering was dat de regering aan het volk vroeg om te bezuinigen maar zelf de buikriem niet strak trok. Een persoon heeft dit verwijt een keer bedacht en geuit en velen hebben dit  klakkeloos overgenomen. Dit is papegaaien gedrag. Niemand nam de moeite om dit verwijt op feiten te controleren.                                       

Niet alleen het volk maar ook parlementsleden moeten van hun maandinkomen de verhoogde prijzen betalen. Ook zij lijden onder de koersstijging. Ook zij moeten bezuinigen. 

Het volk wordt financieel geholpen om de verhoogde prijzen op te vangen. Bijvoorbeeld de kinderbijslag, sociale steun, AOV, belastingvoordelen enz. zijn voor het behoeftige volk opgekrikt. Dat voordeel hebben de parlementariërs niet omdat men ervan uitgaat dat hun salaris toereikend is. Kortom men kent de financiële situatie van de parlementsleden niet, (wie weet hebben ze het financieel moeilijker dan jij). Ook heeft men er geen bewijs van of ze wel of niet bezuinigen of in weelde leven, dus het verwijt dat de regering zelf niet bezuinigt, maar dat wel van het volk vraagt, is ongegrond. En toch wordt dit verwijt vaak geuit.

Niet alleen in Suriname, maar in elk land zijn de prijzen verhoogd. Er wordt niet van het volk gevraagd om aan inkomen in te leveren, maar om te proberen, ondanks de verhoogde prijzen, toch rond te komen, dus om te bezuinigen. Elk huishouden bezuinigt op z’n eigen manier. 

Ook wordt er geroepen dat de dienstreizen die worden gemaakt, verkwisting van geld zijn. Wie dat roept, heeft geen inzicht in het besturen van een land.

Een zakenreis kan nooit een verspilling zijn. Een land kan niet blijven stilstaan, het moet contact maken en besprekingen voeren met andere landen om naar mogelijkheden voor vooruitgang en samenwerking te zoeken. Soms gebeurt dat online maar een enkele keer moet men het vliegtuig pakken.

Toch is het wantrouwen op dit gebied begrijpelijk omdat de vorige regering misbruik heeft gemaakt van de zogenaamde dienstreizen en het land kapitalen heeft gekost. De SLM leek wel hun privé taxi. Begrijpelijk dat men denkt dat een volgende regering de zakenreizen ook zal misbruiken voor eigen gerief en men hen bij voorbaat al, dit verwijt maakt. Laten we proberen om de dienstreizen te zien als winst en niet als een verliespost.

Er is van alles mis in ons failliete land en de president krijgt overal de schuld van. Men weigert in te zien dat Suriname financieel en moreel aan de grond zit en vooral dat er nog steeds op strategische plaatsen krachten zitten die het land in de wurggreep houden. Men weet dat het land failliet is maar verwacht toch snelle en kostbare oplossingen, eist toch meer salaris en ontketent toch protestacties om chaos te zaaien. Men blijft oppervlakkig kijken en weigert in te zien dat met het veroorzaken van deze  problemen, snel herstel van het land wordt belemmerd. Whenever you hold back progress, you are drowning your country in poverty.

Verwijten maken is een ineffectieve vorm van communicatie die nergens toe leidt. Als je iets positiefs wil bereiken, zal verwijten maken niet helpen.

Velen klampen zich vast aan verwijten omdat burgers nu eenmaal hooggespannen verwachtingen hebben van de staat en daarom geneigd zijn om snel klaar te staan met verwijten.

Het volk van Suriname vergeet snel, speelt liever voor struisvogel i.p.v. de realiteit onder ogen te zien. Het is altijd veel gemakkelijker om de fouten van een ander te zien, dan die van jezelf te herkennen. When you blame and criticize others, you are avoiding some truth about yourself.                                                                                                                            

Notabene, je kan een ander pas een verwijt maken als je het verwijt met bewijzen kan staven. Als er geen bewijzen zijn, maak jij je schuldig aan roddel en kwaadsprekerij. Ongegronde verwijten kunnen veel onrust in de samenleving ontketenen. Laten we aub positiever bezig zijn.

Some people create their own storm and then get mad when it rains.

Josta Vaseur

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.