De winkelcontroles in Nickerie zijn opgevoerd. Het ministerie van Handel en Industrie (HI), dependance Nickerie, voert de controles uit samen met de politie en medewerkers van de dependance van de Economische Controle Dienst (ECD) en dienst Waarborg en Ijkwezen. Dienst voor de Waarborg & van het Ijkwezen zal deze maand ook in het district zijn om meet- en kalibreer instrumenten te ijken.

De ambtenaren letten bij de controle onder meer op het gewicht van goederen, eventuele prijsopdrijving en vervaldata. Zij stappen willekeurig en onaangekondigd de winkelzaken in. Winkeliers en belanghebbenden zullen op tijd horen wanneer hun weegapparatuur en dergelijke geijkt zullen worden. Bij overtredingen zullen de nodige maatregelen worden getroffen en indien nodig boetes worden opgelegd, zegt de voorlichting van HI Nickerie.

De dependance heeft op 22 en 23 november al controles uitgevoerd in samenwerking met medewerkers van KPS, RO/MGD, BOG en de Brandweer. De in beslag genomen vervallen producten hebben onder toeziend oog van MGD (RO) en H.I. dep. Nickerie, hun eindbestemming gevonden als veevoer voor de varkensstapel van Penitentiaire Inrichting Hazard.

Starnieuws

Dit bericht is afkomstig van Nickerie Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.