Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie over de internationale dag van de inheemse volken in de wereld op 9 augustus 2012.

“Vandaag vieren wij de internationale dag van de inheemse volken in de wereld. Namens de Europese Unie sluit ik mij aan bij dit eerbetoon aan hun rijk cultureel erfgoed en hun bijdrage aan de wereld.

Van meet af aan heeft de EU zich achter de VN-verklaring inzake de rechten van inheemse volken van 2007 geschaard. Deze verklaring is een belangrijk instrument voor de bevordering van de rechten van de mens, maar de volledige tenuitvoerlegging ervan is van doorslaggevend belang om daadwerkelijk in het genot te worden gesteld van deze rechten. De EU heeft herhaaldelijk alle landen opgeroepen tot de verwezenlijking ervan.

Al sedert lang maakt de EU in alle aspecten van haar activiteiten werk van de bevordering van de mensenrechten van inheemse volken, waarbij het zowel kan gaan om contacten met inheemse vertegenwoordigers en het afleggen van verklaringen in de Verenigde Naties als om de verlening van financiële steun voor projecten binnen het maatschappelijk middenveld. Wij kunnen echter altijd meer inspanningen leveren: daarom hebben wij in het nieuwe strategisch EU-kader inzake mensenrechten de toezegging gedaan ons beleid opnieuw te bezien en het verder te ontwikkelen in het kader van de VN-verklaring, mede ter voorbereiding van de Wereldconferentie betreffende inheemse volken in 2014.”

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsook de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.