Het Holi feest wordt op maandag 17 maart a.s. gevierd in Suriname. Aanvankelijk werd dit lichtfeest slechts gevierd door Surinamers die het Hindoe geloof belijden. Vanwege de multi-etniciteit en multiculturaliteit, of kort gezegd de pluriformiteit van onze samenleving, is in de jaren heen een hoge vorm van solidariteit en acceptatie ontstaan tussen de diverse etniciteit waaruit de Surinaamse Natie bestaat.

Daarbij is vanuit een vreedzame co-existentie concept het acculturatieproces voltrokken met als resultaat een unieke en gemelleerde Surinaamse samenleving/natie, die gestoeld is op het principe van Eenheid in verscheidenheid.

Het Holi feest is derhalve verworden tot een Surinaamse feest. Overigens is het een universeel feest dat de mensheid steeds herinnert dat het kwade altijd het onderspit zal delven tegen het goede, hetgeen betekent dat het goede altijd zal winnen van het kwade. Wie deze boodschap van het Holi-feest goed tot zich laat doordringen, zal het volksbedrog en misleiding, corruptie, onderdrukking, uitbuiting, drugshandel en smokkel met een woord crimineel gedrag van zich afschudden en kiezen voor de weg van waarheid, oprechtheid, liefde en waarachtige solidariteit.

BEP feliciteert hierbij alle Surinamers, maar in het bijzonder zij die de Hindoe geloof belijden met het Holi feest en hoop dat er genoeg licht zal schijnen in de harten van ons allen, waardoor alle kwade bedoelingen plaats zullen maken voor oprechtheid, eerlijkheid en sociale rechtvaardigheid.

De voorzitter van BEP

Drs. Celsius Waterberg

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.