De laatste 10 dagen van de maand Ramadan worden gekenmerkt als zeer bijzonder. Ten eerste is deze periode zeer bijzonder omdat het deze maand is geweest waarop het Goddelijk licht op de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) viel welke als zonnestraal over de gehele wereld verspreidde: de openbaring van de Heilige Qor’aan, het Gods Woord dat voorbestemd is voor alle naties en voor alle tijden.

Het is op een van de oneven nachten van deze periode geweest waarin de openbaring van de Heilige Qor’aan begon. Die nacht wordt de Lailatul Qadr oftewel de waardevolle nacht genoemd.

Ten tweede, het is deze periode waarin duizenden moslims iedere jaar zich vurig koesteren middels smeekbeden, devoties en andere vormen van aanbiddingen om de Lailatul Qadr in hun leven mee te maken: de waardevolle nacht waarover de Heilige Qor’aan vermeldt dat die beter is dan 1000 maanden. Volgens de Heilige Qor’aan dalen daarin engelen en de Geest (engel Gabriel) door Gods gebod neder zeggende: “In alles Vrede”. Deze toestand duurt zich voort tot het rijzen van de dageraad.

Een studie van het leven van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) laat zien dat hij in deze laatste periode onder andere heel veel aandacht besteedde aan de volgende drie zaken, namelijk: Itikaaf, Lailatul Qadr en vrijgevigheid.

De echtgenote van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem), Hazrat Ayesha genaamd, vertelt dat de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) met goede voorbereiding in de laatste periode trad en in de avonden enorm veel bad en ook zijn gezinsleden voor aanbidding opwekte (bron: Bukhari Kitabus Saum).

De Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) had de importantie en de essentie van deze laatste periode van de maand Ramadan goed onderricht gekregen en ook heel goed begrepen. In navolging van hem wijden duizenden moslims over de gehele wereld zich bijzonderlijk toe in deze laatste periode van Ramadan.

Ten derde is deze periode bijzonder omdat ingevolge de Qoranisch verzen duizenden gelovigen (mannen en vrouwen) in de moskeeën de Itikaaf houden: ze zonderen zich af in de moskeeën als teken van het nalaten en/of achterwege laten van al het wereldse en zich volledig en met volle aandacht instorten in devotie en aanbidding, gericht tot de Enige Ware Schepper.

Deze toewijding vindt haar grondslag terug in de Heilige Qor’aan waaruit blijkt dat dit bevel en traditie haar oorsprong vindt in de tijdsperiode van de profeten Abraham en Ismael (vrede zij met hun). Deze Goddelijk ingestelde sunnah (praktijk) werd door de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) verbijzonderd en sterk geaccentueerd.
Door de Itikaaf te houden trachten gelovigen onder andere om de waardevolle nacht
(Lailatul Qadr) mee te maken.

Volgens een overlevering in Mishkaat (Kitabus Saum) heeft de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) vermeld: “Op het moment van de Lailatul Qadr, daalt engel Gabriël tezamen met andere engelen neder en bidt voor elke dienaar die zittende of staande God gedenkt”.

Verder blijkt uit de overleveringen dat uit de diverse aanbiddingen en goedheden de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) ervoor verkoos om in deze periode veel aan liefdadigheid te doen. Hij werd enorm vrijgevig en maakte daarbij geen onderscheid tussen man en vrouw, volwassen en kind, jong en oud. Ten overvloede maakte hij geen
onderscheid naar ras, geslacht, huidskleur, nationaliteit etc.

Alle gelovigen die thans deze maand Ramadan beleven, dienen hun best te doen om zoveel mogelijk in de voetsporen van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) te treden. Door aan liefdadigheid te doen minimaliseert u de noden van de armen, wezen, behoeftigen, reizigers etc. De beloningen vanwege God zijn onmetelijk en God is heel
geefs. Door aanbiddingen en devotie kan je de nabijheid van God verkrijgen en onder Zijn vleugels worden gebracht. Bespaar daarom tijd noch moeite in deze laatste 10 dagen van de maand Ramadan, want de zegeningen en beloningen vanwege God zijn in overvloed waarvan je jezelf deelachtig zou moeten maken.

De Surinaamse Ahmadiyya Gemeenschap (SAG)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.