Om de visserij in Galibi te ordenen, is het van belang dat vissers in het bezit zijn van een geldige vergunning. Tijdens een bezoek van de onderdirecteur Visserij, Rene Lieveld, aan het dorp, is breedvoerig ingegaan op dit onderwerp. Lieveld heeft afgelopen weekend samen met de kapitein van Christian Kondre, Racardo Pane, de problemen van de vissers te Galibi aangehoord. Hij beloofde de vissers dat dit probleem binnen zes weken tot het verleden zal behoren.  Vanuit het onderdirectoraat zullen de vergunningsvoorwaarden worden opgestuurd en zullen er afspraken gemaakt worden met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) voor het zeewaardig keuren van de vissersboten. Galibi telt ruim 35 actieve vissers. Deze kunnen zonder geldige vergunning de zee niet op, waardoor het waarborgen van de inkomsten van vissers in gevaar komt.

Een ander knelpunt is de ijsvoorziening in het gebied. Lieveld geeft aan dat dit niet alleen voor de visserij in Galibi een probleem is, maar voor de visserij in het algemeen. Het niet beschikken over voldoende ijs maakt dat de vissers de vis zo snel mogelijk van de hand moeten doen. Dit gebeurt dan tegen een lagere prijs, waardoor de vissers verlies lijden. Daarnaast is het belangrijk dat de kwaliteit van de vis gehandhaafd blijft. Het ministerie van Natuurlijk Hulpbronnen heeft aangegeven dat binnenkort de elektriciteits- en watervoorziening van de grond zullen komen, waardoor  de planning van een ijsfabriek te Galibi in het vooruitzicht ligt.

Behalve de vergunningen en ijsvoorziening zijn ook andere onderwerpen besproken, waaronder het bundelen van de vissers, de middelen die van belang zijn bij het uitvoeren van het werk, zoals netten en touw, de kustwacht, voorlichting, bescherming van zeeschildpadden, vervuiling vanuit het achterland, landbouw- en aquacultuurmogelijkheden en de toerismesector.

Volgens kapitein Pane zullen factoren als ‘duty free’ brandstof en de kustcontrole een wezenlijke bijdrage leveren aan het verrichten van de werkzaamheden van de vissers. Het dumpen van niet bruikbare vissen uit boten die bij de riviermond vissen en het gebruik van andere type netten, zorgen voor conflict met lokale vissers.  Het onderdirectoraat Visserij zal regelmatig contact onderhouden met het dorp en de onderdirectoraten Landbouw en Veeteelt  aanbevelen een bezoek te brengen aan het dorp. Na de bijeenkomst sprak Pane zijn genoegen uit over het oriëntatiebezoek. Deze bezoeken leveren volgens hem een grote bijdrage en ondersteuning in het ontwikkelen van sectoren voor Galibi en omgeving.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.